Blogiarhiiv

laupäev, 1. jaanuar 2022

Põlvamaa ametnike mõnus lebo ja lollus jääb lolluseks. Mai 2019.

 

Pühapäev, 5. mai 2019

Põlva ametnike mõnus lebo?


Tere!

Millised analüüsid ühistranspordi olukorra ja vajalike muudatuste kohta on Põlvamaal (ja Võrumaal) tehtud ja eelkõige aastal 2018?

Kuidas on avalüüsitud võimalusi, kus maakonnaliinid osaliselt asendaksid Põlva (Võru) linnas linnaliine, eriti arvestades linnaliinide suhtelist viletsust, ebaefektiivsust ja mittesobivust reisijatele?

Mil moel on analüüsitud maakonnaliinide linnade (Põlva ja Võru) läbimise mõttekust?
Põlvas jaama ja/või Himmasteni ning sobivusel ka osaliselt Vallamaja Tee kaudu, Võrus Kose ja/või Kubijani, F.R. Kreutzwaldi ja osaliselt ka Pika tn kaudu?

Mis põhjusel ei ole siiani taastatud Põlvas bussiliini, mis väljuks Tartusse Põlva jaamast ca 6. 50 tööpäeviti ja saabumisega Tartu Bussijaama ca 8. 00?
(Hetkel on Põlvast hommikused väljumised ca 40 min intervalliga, mis on suhteliselt hea, kuid Tartusse saabumisel ligi 1,5 tundi! See on täiesti ebanormaalne olukord! Liini 99A ei saa siin pika sõiduaja suhtes arvesse võtta. Liin võib suunduda Tartusse ka Krootuse - Karilatsi või Krootuse - Maaritsa kaudu, läbides ka Lõunakeskuse piirkonda ja Tartu vaksalit).

Millised ettepanekud on Põlva vald saatnud MKM-i või mujale, teatamaks soovist tihendada Tartu - Põlva rongiliiklust?

Mida on ette võetud ja mis seisus ollakse valdkonnaga, et Põlva ja Võru maakonnaliinid, mis seotud Tartuga, läbiks ka Tartu raudteejaama?

Lugupidamisega

Teie: 01.04.2019
Meie: 30.04.2019 nr 4-7/19-1064-2
Vastuskiri pöördumisele
Olete pöördunud 27.03.2019 Põlva Vallavalitsuse poole e-posti teel ühistransporti puudutavate küsimustega. Teie pöördumine on registreeritud Põlva Vallavalitsuse dokumendiregistris viitega 2-4/227.
Põlva vallas korraldab avalikku liinivedu MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus. Palume oma küsimustega pöörduda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse poole.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Martti Rõigas
abivallavanem

Tere

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus võtab arvesse liiniveo muutmise ettepanekuid, mis saabuvad meile läbi Kagu ÜTK liikmeks olevate kohalike omavalitsuste.

Lugupidamisega

Sander Saar

juhatuse liige/logistik

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus
 
 

Kolmapäev, 15. mai 2019

Lollust ei tohi nimetada lolluseks? Lollus!


Olen üldiselt kannatlik ja mõistev. Kuid vahel postitan nii:
ÜLLATAV VÕI MITTE???
KOV-id kardavad hirmsal kombel FB, ka ametkonnad. Ometi, nende fb lehtedel sageli autom tuleb inf " vastab .... tunni jooksul,"!?
No aga mida on siis suure huviga teemade puhul karta? Et liiga palju küsitakse või tehakse ettepanekuid? AGA KELLE JAOKS TE SIIS TÖÖTATE? Või kardate, et paistab välja kui vahel tööd ei tee, huvi ei tunne, ideid pole? Miks vastata küsimustele vm, et "edastage need ... meilile"?
Nii ka ühistranspordiga seonduvalt kardetakse PAANILISELT NÄHA OMA INIMESTE ARVAMUSI JA MURESID!!! MIKS? Kui te ei ole inimeste vajadustega kursis, siis miks te ei huvitu?
Muidugi on ääretult lihtne lükata asju ÜTK-de kaela. Ja siis nii teeb ka ÜTK? Pooleteise aastaga on hakanud kuskil asjad muutuma, aga üldiselt ikkagi ääretult nadilt. Kosmeetilised muutused, ekslikud ja vigased lahendused, mille kohta "pole me kohustatud igale untsantsakale seletusi jagama" jne. Normaalsus?
Kelle raha arvelt???
___________
Näete nüüd, Põlva valla vastust küsimustele!? Varem vastas Kagu ÜTK, et arvestatakse ainult KOV-ide poolt tulnud ettepanekuid. Ühtesid ei huvita, teine saadab su....

Olete pöördunud 27.03.2019 Põlva Vallavalitsuse poole e-posti teel ühistransporti puuduta
vate küsimustega. Teie pöördumine on registreeritud Põlva Vallavalitsuse dokumendiregistris viitega 2-4/227.Põlva vallas korraldab avalikku liinivedu MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus. Palume oma küsimustega pöörduda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse poole.

Kui olla otsekohene, siis on see ei vähemat kui räige sigadus! Tööd tehakse väga halvasti, palku aga tõstetakse? Maksumaksja raha eest seda lihtne teha, puudub igasugune vastutus? Ja kui raha tahta kulutada, siis parim idee on uus vallamaja!? Kas koos bussijaamaga ehitus Põlva jaama? Muidugi mitte...
Tulemuseks on palga eest maksumaksja raha raiskamine ja elu halvendamine ääremaal. Kõigil peale enda!
Küllap aga enne valimisi kuuleme ilusaid sõnu.

Varasemalt pöördusin korduvalt Kagu ÜTK poole ja nemad ütlesid, et "võtame analüüsimisele AINULT KOV-idest tulnud ettepanekud"!
Nende kodulehele aga: 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.


Sellele järgnevalt sain FB-s kommentaari, mida muide iseenesest vägagi mõistan. Kõrvaltvaataja (küll ametniku) seisukohana.

Ma võin praktikuna ütelda, et enim hoiab eemale see suhtumine, et kõik on lollid, istuvad niisama kontoris ja midagi nagunii ei tee ja peavad iga individuaalse mõttevälgatusega olema valmis koheselt tegelema,. Ja et kõigil on õigus ametnike suhtes suvalist voorimehe. kõnepruuki kasutada, samas kui vastu ei tohi isegi komakohaga eksida. Suhtlus peab olema vastastikku informatiivne ja viisakas ja siis teemadega ka tegeletakse.

Taust on aga hoopis keerulisem!
Väga oluline põhjendus minu jaoks:
KUI ON OMAKASUPÜÜDMATULT PAKUTUD AASTAID ABI, KULUTADES OMA RAHA JA VABA AEGA, KUID SUURESTI ON AMETNIKE POOLT VASTUSEKS VAIKUS VÕI PAARISÕNALINE ÜKSKÕIKSUS, SIIS MINU JAOKS EI OLE SEE ASI, MIDA NIMETADA TARKUSEKS!

SIIA TOONGI MÕNED NÄITED, MILLEGA SELGITAN, MIKS VAHEL NIMETAN LOLLUSI LOLLUSTEKS JA EI KAVATSE SELLISTEL PUHKUDEL MUUTUDA VÕLTSIKS!

Vastasin:
ma usun, et sel tõepõhi all. Paraku pole sa kaugeltki kursis kui pikki aastaid kirjavaherus, kui palju vastamata, kui palju sisutühje vastuseid jne? See on hullem kui ette kujutad.
Samas on neid, kes ALGUSEST peale käitunud teisiti ja suhted hoo
pis teistsugused!

Ka puudub sageli vigade tunnistamise oskus. Rapla asi seda äsja näitas. Vigade parandamise asemel vastatakse, et "me ei peagi selgitama, miks teeme nii või naa". Kas mujal tööl saaks nii käituda?

Tegutsemise asemel aga piisab vahel konkreetsest vastusest ja kaasamisest. Mitte nii et hiljem tehaksegi ära, aga ... valesti. Hea näide Saue rattaparkla. Inimesed ohtu seatud, aga vigu ei tunnistata?

Nii et informatiivsust ja viisakust küllaga olnud, vastureaktsioonid....

Aga seega on ka õige käitumine solgutamine põlvakate poolt? Kellele edastatud ettepanekud kokku pandud kümnete inimeste arvamuste järgi?

Ja muide, voorimehe kõnepruuk, ehk tõesti, aga see sellest, et mul pole hobuse kannatus?

------------------

Nii et taust siinsetel asjadel on hoopis erinev kui pealtpoolt paistab! Tohutu vaev ja aeg ja ka raha on mul kulunud, et pilti ette saada ja ettepanekuid teha. Mõni vallavalitsus pole mitme, mõnes asjas lausa 10 aasta jooksul mitte ühelegi kirjale vastanud. Mida on siin viisakus ja konstruktiivsus aidanud? Ja kui palju asju selle aja jooksul tegemata või selgelt valesti tehtud? Kui ei ole argumente asjade ümber lükkamiseks, siis tuleb täpsustavaid küsimusi esitada, mitte vaikida ega p... saata. Viimast just ongi sisutühjad kirjad, kus ka punkthaaval küsimused saavad üherealise vastuse! Nii TÖÖD EI TEHTA JA MINA NII TÖÖD EI TEE!

----------------

Töö käigus ülemused palusid esitada ettepanekud perroonide kooskõlastamiseks. esitasingi. teadsin, et EVR ei huvitu, saatsin MKM-i. Peale seda aastate jooksul ei vastanud EVR enam mitte kunagi, sest nad vihastasid selle peale, et tööd juurde tuli. Kuigi ise hoidsid teisest küljest hiljem raha kokku. Vähe sellest, MKM-il valetasid veel suud-silmad vahel täis!

Üliinformatiivne ja ka viisakas, aga tulemus? pooled muudatused jäeti tegemata ja see mõjutab veel aastakümneid paljusid asju. Ja ometi, 99% osutusid mu ideed õigeteks, ajast ees olevateks ja väga vajalikeks!
--------------------
8 aastat möödas. Üks pikk vastus Saku vallalt, mitte mingit nihet. Kuigi umbes samal ajal tehti küsitlusi ja uuringuid (mis ebaõnnestusid), kulutati raha, kui olulise teema peale.
Miks?
------------
Üks väike bussipeatus Kohtla-Nõmmele, mõni ka mujale. Ei, möödas pea 10 aastat varsti, aga ... suutmatus? Tahtmatus? Ükskõiksus?


Siinsed vead alguse saanud juba perroonide planeerimise ajast. Väga viisakalt, informatiivselt ja põhjendatult tehtud ettepanekud lastakse meelega kõrvust mööda!
Hiljem PEÜTK, sama lugu. Korduvalt, viidakalt ja argumenteeritult PAKKUSIN TASUTA ABI! Et vältida vigu ja maine kahjustamist. Kas oluliselt arvestatud? Ei. Isegi ei põhjendata, miks abi vastu ei võeta, hoopis öeldakse "ole vait, meie kõrgelthinnatud spetsialistid teavad ise, kuidas teha"! Teavad või, 100%? Miks siis nii palju puudusi?
Sama lugu, sama käitumine Raplamaa puhul
Põhjalik tegutsemine, pikad küsitlused ja arutelud kohalikega, bussijuhtidega jm. Tulemus? sama, nagu eelmiste puhul.
Nii et, olen mõnes mõttes maksimalist ja heal meelel panen alati häid nõuandeid kõrva taha. Seda soovitan ka ametnikele, kellele see lausa töökohustus. Siis jätkub ka viisakus jm juurde kuuluv. Kuniks aga tegeldakse kõige muu kõrval ka lollide lahendustega, ei saagi asju teisiti nimetada!
Kui juba selgitused, siis olgu neid veelgi. Nimetan vahel tehtud asju lollusteks? Jah, põhjusega! Sõidad bussiga ja vahel bussijuhid nimetavad ametike tehtud lollusteks? Vahel jah. Ja vahel jällegi põhjusega. Ametnikud omavahel ütlevad, et kõrgemad ametnikud "teevad vahel lollusi, sest arvavad, et teavad kõike ise"!? Jah, ütlevad vahel. Kas peaks arvama, et VAHEL pole see tõsi?
Ülalpool jagasin linki perroonide planeerimise ja arusaamade teemal. Mul on ülimalt hea meel tõdeda, et oli palju neid, keda kirjutatu (palju rohkem kui see üks kiri, lausa tuhandeid) mõtlema pani ja võimaldas asju paremaks muuta! Neile peavad meist paljud tänulikud olema tekitatud võimaluste eest! Nagu peab ka riik tänulik olema, sest asjad on efektiivsemad.
Aga oli asju, mille puhul ei jäänud muud öelda kui tõtt! Sest kui ikka keegi arvab, et busse ja ronge pole vaja siduda, sest "PRAEGU asjad ei ühildu".....
Ja teised vallas nõustuvad? Kus on siis analüütiline, minimaalnegi mõtlemisvõime? Üks markantsemaid näiteid, aga kui soovi, räägin teistestki. Olgu siis Kärkna vm kohta.
30. septembril k.a. toimunud vallavolikogu istungil andis vallavanem L. Liba volikogu
liikmetele informatsiooni Neeme Sihvi tõstatatud ettepanekus
rongi- ja bussipeatuse ühildamiseks. Vallavalitsuse hinnangul oleks projekt tehniliselt
küllaltki keerukas ning ka kallis. Valla üldplaneeringu avaliku arutelu käigus ei
tõstatanud keegi seda probleemi ja selliseks investeeringuks ei ole raha kavandatud.
Arvestades rongi ja busside praegust sõidugraafikut, mis ei ühildu, ei ole võimalik, et
bussilt mindaks edasi rongile või vastupidi. Seega puudub otsene avalik huvi peatuste
ühildamiseks.
Vallavolikogu liikmed võtsid esitatud info teadmiseks ja leidsid samuti, et praeguses
majandussituatsioonis ei ole mõistlik teha investeeringuid bussi- ja rongipeatuse
ühildamiseks Vastse-Kuustes.
Lugupidamisega
Mõlemad õhtused bussid jõuavad Sakku peale maasuuna rongi äraminekut. On see lollus, laiskus, mõtlematus, asjatundmatus? Neid busse isegi niigi vähem kui vaja ja ka ei suudeta tööga toime tulla?
--
Nii teevad spetsialistid sõiduplaane? Et rongidega pole ka täna seotud ehk siis sisuliselt vigane töö algusest peale!?

Tere!


Bussiliin 113 Vana-Pääsküla ei toimi.
Saku Jaam 9.15 väljuv peaks väljuma 5 min hiljem, rongilt 372.

Lõunane mõlemas suunas ei sobitu ühegi rongiga Sakus.

17. 00 Sakust peaks väljuma 15 min varem, rongilt 244, et jõuda tagasi samamoodi, 17. 24 rongile 271.

Saku Jaam 18. 00 väljumise asemel 17. 40 (rongilt 271), tagasi saabuma 18. 22 (rongile 273)

Loomulikult peaks neid busse olema rohkemgi, seda enam, et varsti saab 10 aastat sellest kui pole suudetud käivitada liini ... Aespa - Kiisa Jaam - Kasemetsa Jaam - Saku - Vana-Pääsküla - ....
Tõsi, senini pole välja ehitatud ülesõidu juures Kiisa Jaam ega Kasemetsas peatust Kasemetsa Jaam!

Lugupidamisega
Kas tuleb asjalik vastus?

---
Ikka päris põnev! Avalikkuse ees kiidetakse ennast taevani!
------
Kohalikud omavalitsused peavad ise sõidusoove selgitama
Kagu ühistranspordikeskusele õla alla pannud Põlva- ja Võrumaa omavalitsused ei saa loota, et keskus nende eest kogu ühistranspordi korraldamise töö ära teeb.
„Kohalikud omavalitsused koguvad inimeste sõidusoove ja analüüsivad neid,” rääkis Sander Saar. „Möödunud reedel istusime Põlva vallaga koos, vallajuhid rääkisid nendeni jõudnud bussimuredest ja otsisime koos lahendusi. Siis jõudsimegi kokkuleppele, et teeme sujuvamaks hommikust linnaliinibussiga rongi peale jõudmist, parandame õhtul Tartust Põlvasse saabuvatelt bussidelt ümberistumist linnaliinidele, avame uue liini neile, kes peavad ka nädalavahetusel kella 8ks Tartusse jõudma jne.”
Põlva vallavolikogu esimees Igor Taro andis sotsiaalmeedias arutatust ülevaate ja soovitas: „Kõikide ühistransporti puudutavate muredega Põlva vallast ja Põlva valda liikujatel on mõistlik edaspidi pöörduda vallavalitsuse üldaadressil info@polva.ee võimalikult üksikasjaliku murekirjeldusega, sealt liigub kiri vastutavale ametnikule ning siis on võimalik arutada, kuidas seda muret lahendada saab. Kagu ÜTK ootab liinide muudatusettepanekuid eelkõige omavalitsustelt, kes koondavad need ühte ning esitavad koos mingi perioodi järel. Hiljemalt kolme kuu pärast saame uuesti kokku, et katseliselt käivitatud lahenduste toime üle vaadata.”
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=23242&type=2
----
Anneli Ott kirjutanud sellest, kuigi minu arusaamist mööda natuke ekslikult. Miljonid pole kõik läinud bussiliiklusele, kuid siiski antakse seda ka Kagu-Eesti jaoks. Kuidas näha, et sellest rahast on ka midagi oluliselt paremaks muutunud?
http://kesknadal.ee/2018/09/07/kagu-eesti-saab-riigilt-miljoneid/

-----
Nüüd teatavaks saanud, et Riisiperes algab ka maantee remont, lisaks raudtee ehitusele. Nii plaanitakse sinna ja ka Turbasse ühispeatust. Küsida, millised ootekojad tehakse? Kuhu tehakse avalik joogivee võimalus Või muid küsimusi?
Vastuseks: ootekoda ei tule Riisiperes, milline Turbas, ei öelda. Joogiveele pole mõeldud. Rattasõiduvõimalusele ehitamaks raudtee teeäärse teenindustee? Pole mõeldud!

Ometi, ka neis asjus olen ARGUMENTEERITUD PÕHJENDUSTEGA aastate jooksul vajaduse ära selgitanud! Eu ikka veel ei tehta ega mõelda, tuleneb ükskõiksusest? Mõistmatusest? Või saab kõike sedagi tituleerida lolluseks? Millal ja kust siis tarkus tuleb ikkagi?

____________________________

Lisaks teatab Elron (EVR sõnad kindlasti), et tee remondi ajal ajutiselt ei saa üks Narva rong Püssis peatuda. Ja et pole nende asi juurdevedu tagada. ja kui ÜTK tagabki, siis ei pea Elron seda infot edastama. Ja et kodulehel jm  info remondi kohta olemas, kuigi väidan KORDUVALT, et nii ei edastata infot 21. sajandil.

Mina:
tegelikult saanuks ka teisiti. Moskva rong kohtub 227-ga Jõhvis, nii et üldjuhul see ei sega. Pannes selle aga Püssis peatuma, pidanuks lihtsalt Tallinnast tulev 224 seisma Kiviõlis mõnda aega. Ei midagi väga hullu, eriti kui arvestada seda, et hetkel seisab ta Püssis! Hullem veel, kui muidu sõidaks rong Kiviõli peatusest Püssi 5 min, siis praegu on selle venimise jaoks ja aja parajakstegemiseks antud 12 minutit! Nii et hästi planeerides pole vahet, kas venida 10 min või seista Kiviõlis nii, et hilineks vaid 12 min praeguse plaaniga võrreldes. Puhas mõtlematus!

https://www.facebook.com/ElronEesti/photos/a.200388060140763/1169924356520457/?type=3&theater&ifg=1

Või lollus?

*********************

21. 05.


Kohad kahele bussile? Tõsiselt või? Kuidas seda nimetada?
 
**********************************************************************
 

Neljapäev, 23. mai 2019

Jõuetus. Kurbus. Süütunne. Oma inimeste ees!


Ametnikul ei ole kohustust selgitada, miks oma tööd halvasti teeb. Poliitikul ei ole kohustust selgitada, miks tema jaoks on piisav tühi jutumulin...

Hiljuti taas uudis sellest, kuidas kommertsvedaja lõpetab jälle ühe bussiliini, seekord Värska - Räpina - Tartu teenindamise. Ei tasuvat ära. Täiesti mõistetav, sest ega inimeste sissetulekud ei ole kõikjal piisavad, et üpris kalli bussiga tööle sõita. Ning ega enamusel pole ka võimalusi kuluhüvitisteks, eks ole? Minister Simson alustas bussiliikluse paremaks muutmisega, aga sugugi mitte kõik valdkonnaga tegelejad ei toetanud seda. Vähe sellest, võitlesid vastugi! Ning ametnikud venitasid kummi edasi, hoolimata sellestki, et ametkonnad muutusid jms.


Seitse põhjust
Põlva maavanem Igor Taro on esitanud seitse olulist põhjust, miks on Põlva ja Võru maakonna ühine transpordikeskus hea:
* suurem kohalike omavalitsuste otsustusõigus võrreldes Jõgeva ÜTKga ning keskuse jäämine samasse piirkonda;
* suurem toimepiirkond, mis on kooskõlas nii ühistranspordi seaduse sätte kui mõttega, luues piirkondliku ühistranspordikeskuse;
* pea kaks korda väiksemad halduskulud elaniku kohta võrreldes maakondliku keskusega, see võimaldab suunata rohkem raha teenuse pakkumisele, ühtlasi väheneb väiksema liikmemaksu korral koormus kohalike omavalitsuste eelarvetele;
* kahe maakonna spetsialistide ühendamine ühte asutusse tähendab suuremat asjatundlikkust ning võimalust jagada omavahel ülesandeid ja vastutust;
* liinivõrgu ühitamine kahe maakonna vahel tagab tõhusama vahendite jaotuse seal, kus Võru ja Põlva maakonnaliinid kipuvad kattuma, ning vabanevate vahenditega saab tihendada liinivõrku teistel suundadel;
* haldusreformi jõustumise järel tekib kaks omavalitsust (Setomaa vald Põlvamaal ja Võru vald Võrumaal), mis on korraga nii Võru kui ka Põlva maakonna avaliku teenindamise lepingu piirkonnas – ühine ÜTK väldib segadust selles osas;
* mõlema maakonna regionaalseks ühiseks tõmbekeskuseks on Tartu ning ka sellesuunalist liiklust saab tõhusamalt korraldada üheskoos.


Aga nagu näeme, tühja mula võib ikka ajada? Üks "kuulsamaid" kohalikke poliitikuid oli Igor Taro. Eksmaavanem, aktiivne sõnavõtja, nüüdne "ääremaa eest seisja" erakonnas Eesti 200 jms. Aga kuhu jäid teod? Raudteevastane, nõudeliinidele raha laristamise toetaja, Põlva - Tartu kadunud bussiliini asendamise suurim vastane jms. See on tegelikkus! Kus on jutust tulenev vastutus? Kus on asjatundlikkus? Kus on hoolivus? Kus on liinivõrgu oluline tihendamine? Küsima võiks jäädagi!

Aga küsida pole mõtet! Küsid KOV-ilt, saad tühja vastuse kui üldse saad, kuigi palgad haldusreformi järel kasvasid kõvasti, rohkemgi kui kohalikul kuluks bussisõiduks tööle ja tagasi! Küsid asjatundjate ÜTK-lt, saadetakse sind ....!

Igatahes on ilge tunne lugeda tühje sõnu! Kui on vaja tulla Koidula jaama avamisega seotud üritustele, on paljud, rind kummis, kohal! Kuigi unustati isegi bussipeatus teha! Kui küsid FB-s KOV-ide juhtidelt midagi, siis süüdistatakse sind pidevas norimises ja kiusu ajamises. Jne.

VÄRSKA - RÄPINA - TARTU.
MINU MÄRKUS: Kas keegi aitaks hajutada mu segadust ja selgitada Kagu ÜTK loogikat? Liin 890 kaob ja Kagu ÜTK muudatuse eesmärgiks on "ühtlustada Värska - Tartu väljumiste tihedust"!? Seni väljusid bussid 5. 50, 7. 20 ja 8. 20, ning RV923 kl 9. 56. Nüüd kaob 7. 20 ja 8.20 asemel väljub buss 7. 45? Ehk et kaob veel ka 8. 20 väljuv buss? Tegemist, usun, on Kagu ÜTK kodulehel oleva veaga, ehk et jutt on sellest, et 7. 20 asemel väljumine 7. 45 ja 8. 20 väljumine jääb alles?
(TÄNA, 25. 05, SELGUSKI, ET 2 LIINI KAOVAD JA ALLES NENDE ASEMEL JÄÄB VAID ÜKS!!!)
Loodame, et see nii on, kuid millisest ÜHTLUSTAMISEST on isegi sel puhul jutt? Kahe bussi vahele jääb hommikul peaaegu 2 tundi?
Ühtlustamisest saaks ehk rääkida siis kui liin 96A väljumine nihutataks pool tundi hilisemaks, saabumisega Tartusse ca 7.50 ja lisaks väljuks varasem buss Värskast Ilumetsa Jaama, rongile, mis jõuaks Tartusse 7. 27?
Tagasiteel hakkab buss Tartust 16. 15 asemel väljuma 19. 30? Ja järgmine juba 20. 00?
Ehk oleks mõistlikum kui Tartust 17. 30 väljuval rongil oleks vähemalt buss Ilumetsas vastas?
Värskasse sõitmiseks venib busside vahe päeval juba 5, Räpinasse 3 tunnini. Normaalne?
Ja L õhtuti on viimane buss üleüldse Tartust kl 17. 00?
Olen varasemalt variante välja pakkunud, kuid Kagu ÜTK ignoreerib kõike! Isegi kodulehe tagasiside ei lase sõnumeid läbi! Ehk et kindluse mõttes tuleb inimesed blokkida? Et siis haldusreform aitab ikkagi kaasa veelgi suuremale ääremaa suremisele?
Kagu ÜTK:
Alates 27.05 muutub liini 290 Värska – Räpina – Tartu sõiduplaan
Maanteeamet kinnitas Liinamäe Reisid OÜ kaugbussiliini nr 290 Värska – Räpina – Tartu sõiduplaani kehtivusega alates 27.05.2019
Liin alustab Värskast endise 08:20 asemel 07:45. Muudatuse eesmärgiks on peale Eesti Bussi liini 803 sulgemist ühtlustada Värska – Tartu suunaliste väljumiste tihedust.

Püüan aidata kaasa, et inimesteni jõuaks paremini info sõiduplaanide muudatuste kohta. Nii tegin ka sellise postituse, nagu ülal on. Kuid jõuetus ja kurbus  kipuvad mind valdama. Ja isegi süütunne, kuigi minul pole siin mingit süüd! Pigem vastupidi, peaks olema uhke tunne, et olen aastaid pakkunud lahendusi! Kuid kuidas saab see uhke tunne tekkida, kui näed ja tajud, kuidas ääremaal elu hoopis halvemaks muutub?

Miks Simson ei võtnud vastutustundetute ametnike suhtes midagi ette? Miks me ei ole oma "asjatundliku kvaliteetajalehtede" lehekülgedelt uurivaid lugusid, põhjalikult ja konkreetselt sellest, miks asjad nii on? Miks on jätkuvalt Maanteeametis ametnikud, kes selliseid sõiduplaane kinnitavad ja pole siiani püüdnud asju paremaks muuta?

Ja kui ka küsimused FB-s kohalikes gruppides teemasid postitad, on vallaametnikud vait kui sukad....

2 kommentaari:

 1. Tea Korela Kahjuks Saatse inimestel pole võimalustki enam ilma autota kuhugi sõita. Nii Värskasse minekuks bussile kui Koidulasse minekuks rongile PEAB tal auto olema. Liinamäe reisidele saime vähemalt seni tasuta bussiga ikka koduväravast veel Värskani minna. Pole hullu, peangi ehk tunda, mis tundsid mu vanavanemad kui Petserisse Saatse nurgast jalgsi tuli minna.
  1
  Peida või teavita sellest
  Ohhoo!
  · Vasta · 3 h
  Neeme Sihv
  Neeme Sihv Tea Korela ehk peaks ka vallametnikud panema kohustuslikus korras bussidega liiklema? Load käest ära?
  Asi läheb tõesti kurvaks kätte ära.
  Muuda või kustuta
  Meeldib
  · Vasta · 3 h
  Tea Korela
  Tea Korela Otsin siit Korelast selle vana metsavahelise tee koha ülesse, tallan uuesti raja sisse ja kilomeetreid tuleb siis tunduvalt vähem Koidula jaamani! Metsloomi ma ei karda, kui vaid mõni kuri inimene tee peale heidutama ei tuleks hommikul vara või talvel pimedaga! Ja saame hakkama!
  Peida või teavita sellest
  Meeldib
  · Vasta · 3 h
  Neeme Sihv
  Neeme Sihv Tea Korela , olen tahtnud väga tulla Saatsesse, aga kuidagi pole veel jõudnud. Rattamatkadel kahjuks enam ei käi ka. Paluksin veidi lähimat infot Saatse kandi kohta.
  Kus on poed? Kui palju võib hetkel busside sõitjaid olla? Kui käiakse tööl, siis enamasti kus? Kui palju on põhjust sinnakanti tulla puhkajatel? (Jätame autoturistid praegu kõrvale). Mida pakutakse? Majutus?Ja muud, mis vähegi oluline tundub.
  Muuda või kustuta
  Meeldib
  · Vasta · 2 h
  Neeme Sihv
  Neeme Sihv Panen kirja mõned mõtted, mis tekivad Piirkonda uurides. Kõigepealt on üks oluline nüanss paljukorratud tihedama rongiliikluse teema. Ses mõttes, et kui üldse ümberistumisi püüda tagada, siis on asjal mõte eelkõige siis, kui ronge ehk valikuid oleks veidi rohkem.
  Teiseks, üpris raske on põhjendada bussiliini käikupanekut varahommikult, nt Koidulasse rongile. Saatses vaevalt bussijuhte elab, kes liini kodust alustaks? Hetkel väljub esimene buss Värskast ,7.10, vaja oleks siis juba 5.35. Iseenesest ei ole see võimatu, aga peale jaama jõuab see buss igale poole tööpäeviti siis liiga vara, seega teisi sõitjaid ei oleks?
  Küll aga võiks asjal jumet olla teistpidi. Üks bussiliin kadus ja nüüd Värskast suur vahe? Buss alustab Obinitsast sõidab Saatsesse, tagasi Obinitsa (Saatse inimeste jaoks vaid väike ajakulu) ja siis Koidula jaama kl 6.00. Edasi Saatse kaudu Värskasse, sinna jõuaks enne kl 7.. Liiga vara, et oleks sõitjaid? Küll aga saaks just sellest bussist kadunud bussi asendaja, kui see jätkaks sõitu Tartuni?
  Küsimus: mida see annab? Esiteks saab Värska tagasi kadunud liini, teiseks tekib Obinitsast vajalik sõiduvõimalus Koidulast rongiga. Seega täidab buss mitu funktsiooni ja nii on ka olemas põhiline lootus - bussiliin hakkab toimima!
  Muuda või kustuta
  Meeldib
  · Vasta · 1 h · Muudetud
  Neeme Sihv
  Neeme Sihv Vaatame korraks ka õhtust rongi tagasisuunas.
  On üks imelik õhtune liin, 83 B, mis sõidab Koidula jaamast Matsurini (nõudmisel) ja siis uuesti läbi Jaama Oravale. Miks see sõidab jaamast Koidulasse ja Matsurisse ENNE rongi saabumist pole mulle teada. Oravale saab iseenesest ka tagasiteel rongilt Kas aga sel ajal Oravale sõitjaid sealt on? Kui EI OLE, siis võiks ju see buss sõita kl 18. 55 Koidula Jaam peatusest Matsurisse ja edasi Saatsesse?
  Aga edasi? Värskasse. Värskast Tartusse õhtul bussi pole ja pole ka teada, kas oleks reisijaid? Tagasi Võrru? Kustkaudu? Oravale, sest sinna jääb bussijuhi "kodu"? Koidula või Värska/Rõssa kaudu?
  Muuda või kustuta
  Meeldib
  · Vasta · 1 h
  Neeme Sihv
  Neeme Sihv Päevane aeg:
  Ilumetsa saabub rong Tartust 11. 14, vajalik nagunii buss sealt Värska (spa), edasi saaks (kindlasti ka laupäeval) sõita ju Saatse Muuseumini?
  Tagasi rong Ilumetsast 15. 18 (L 14.05 suvel), et taas vajalik buss Värskast, siis sinna jõuaks see taas Saatsest?
  Kas see buss ja kuhu Saatsest sõidab ajavahemikul 12.00 - 14.45, see vajab juba edasist mõtlemist. Sõidab läbi Toomemäe talu söögikoha ja Korela Koidulasse? Või hoopis Värska ja tagasi?

  Vasta
 2. Esitasin samas FB küsimuse Saatse kandi, plaanide, vajaduse jm kohta ka kohaliku elu edendajatele. Paraku polnud neil mitte midagi öelda....

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar