Blogiarhiiv

esmaspäev, 6. juuni 2011

BUSS Hageri-Sutlema-Aespa-Kiisa-Kasemetsa-Saku-Laagri-Nõmme

Austatud blogi lugejad! Kirjutage kommentaaridesse kindlasti ka oma arvamus, kui Teile oluline see buss ja võimaluse korral täpsemalt, millisel lõigul, millisel ajal jne. 
Jätan täna, 22.09.2022, uue postituse tegemata, lisan tänased vajaduse lood lõppu. 11 aastat on möödunud ja tehtud ei ole mitte midagi. Ehk nagu asjaosalised ütlevad, on ka täna Aespal ühendused Tallinna ja Kohilaga, aga nad jätavad ütlemata, et halvasti planeeritud ja tühjavõitu.


Sellest on üle aasta kui sai tehtud ettepanek bussiliini käivitamiseks. Vastused on olnud tõrjuvatest viisakate "tühjade" vastusteni.

Ometi on bussid üle Eesti ootel:


Kurgja Talumuuseumis.. Foto: Jorven R.

 TALLINNA sõidu võimaluste parandamiseks peaksid kõik kohalikud omavalitsused konsulteerima Harju Ühistranspordikeskusega, avamaks bussiliini
HAGERI-SUTLEMA-AESPA-KASEMETSA-SAKU-VANA-PÄÄSKÜLA-NÕMME.
Ümberistumiseks sobib Kasemetsa peatus, kiirrongide puhul tuleb paraku leppida Kiisaga.


SÕIDUPLAAN VÕIMALDAB:

*Rapla-Kohila-Kiisa piirkonna elanikel rongidelt ümber istuda bussidele sõiduks Saku-Laagri-Vana-Pääsküla- Nõmme piirkonda. Praegu peab sõiduks kasutama isiklikku transporti või kulutama palju aega ringiga sõitmiseks, seega sobimatu tööl ja koolikäimiseks.
*Kernu-Kirikla-Hageri-Sutlema-Aespa-Kiisa elanikele võimaluse sõita Tallinna eri piirkondadesse tööle, kooli jne ning tagasi, võimaldades Tallinnas ümber istuda teistele bussidele.
*Nõmme-Laagri, Saku piirkonna elanikele otsema ja kiirema sõiduvõimaluse Kiisale (Tembu-Vembumaa), Raplasse, Pärnu** ja Viljandi suunale, Soomaale,, Olustverre jne.
*Vähendab ebasobivast liinitaksodest sõltuvaid sõiduprobleeme (täituvus) jne.
*Suurendab ühistranspordi täituvust, kasumlikkust ja populaarsust.
*Vähendab maanteede koormust.
* vähendab inimeste sõidukulusid
*Väärtustab maa-elu, parandab kohalikku kinnisvaraturgu.
*Võimaldab vajadusel 2x päevas avada liikluse Maidla-Tagametsa küladesse. Nt Nõmmelt 07.30 väljuv buss pöörab Kiisalt Maidla-Tagametsa teele ja tagasi Tagametsalt 08.50 saabumisega Nõmmele 10.00.
Teine: v Nõmmelt 16.15, s Tagametsa 17.40, tagasi 17.55, saab Nõmmele 19.00.
*Ühe liiniga hõlmata väga suure ala elanike vajadused.

** Pärnu suunale on täna väga keeruline sõiduvõimalus rongide kadumise tõttu (märkus 09.10.2022)NÕMME V-PÄÄSKÜLA  SAKU  KASEMETSA    KIISA      AESPA  SUTLEMA HAGERI
                                                           S              V       S        V
06.50            07.05              07.15    07.25     07.30            07.40   07.45      07.55          08.00

07.30            07.45              07.55                  08.05   08.15 08.25   08.30      08.40          08.45

08.35            08.50              09.00    09.10     09.15             09.25   09.30      09.40          09.45
                                                                                                               edasi s 10.10 Kernu kpl.
10.30            10.45              10.55    11.05     11.10             11.20   11.25      11.35          11.40

13.15            13.30               13.40                 13.50    14.00 14.10  14.15      14.25          14.30

14.15            14.30              14.40    14.50     14.55              15.05  15.10      15.20          15.25
                                                                                                                 edasi s 15.50 Kernu kpl
16.15            16.30              16.40                  16.50    17.00 17.10  17.15      17.25          17.40

17.15            17.30              17.40    17.50     17.55              18.05  18.10      18.20          18.25

19.15            19.30              19.40    19.50     19.55              20.05  20.10      20.20          20.25

Kui bussijuht ei ööbi Hageris
05.50            06.05              06.15                  06.25              06.35  06.45      06.55          07.00


HAGERI SUTLEMA AESPA   KIISA     KASEMETSA SAKU V-PÄÄSKÜLA  NÕMME
                                                   S        V      S            V

07.05        07.10          07.20             07.25 07.35  07.40      07.50     08.00               08.15

08.10        08.15          08.25   08.30 08.40            08.50      09.00     09.10               09.25

08.50        08.55          09.05             09.10 09.20  09.25      09.35     09.45               10.00

v 10.20 Kernu kpl
10.45        10.50          11.00             11.05 11.15  11.20      11.30     11.40               11.55

12.25        12.30          12.40             12.45 12.55 13.00       13.10     13.20               13.35

14.55        15.00          15.10   15.15 15.25            15.35       15.45    15.55               16.10

v 16.10 Kernu kpl
16.35        16.40          16.50             16.55 17.05  17.10       17.20     17.30              17.45

17.55        18.00          18.10   18.15 18.25            18.35       18.45     18 55              19.10

18.40        18.45          18.55             19-00 19.10  19.15       19.25     19.35              19.50

Hageris mitte ööbimisel
20.40        20.45          20.55             21.00             21.10       21.20     21.30              21.45

VAJALIK:

*Kasemetsas bussipeatus rongi peatuse kõrvale
*Kiisa rdtj võim otsepääs bussipeatusesse.
*Täpsustada bussidesõiduajad
*Võim kasutada suuri busse, vajalik oleks koht lapsevankritele ja paarile jalgrattale
*Kasemetsa busside saabumine 3 min enne rongi ja välj 2-3 min peale rongi. Kiisal busside saabumine 5 min enne rongi (Kasemetsas kiirrongid ei peatu), välj 5 min peale rongi („silmside“ rdtj-ga).
*Mõistliku aja piires hilinevate rongide äraootamine.
*Ühildada antud liinide peatus Laagris linnaliini nr 18 peatusega, soovitavalt võimalikult lähedal LAAGRI rongipeatusega.

Lisaks vajalik:

Pikendad linnaliini nr 5 MÄNNIKU rdtj-ni (5A või 5B)
 Saabumine Männikule 07.15, 08.55, 10.50, 14.40, 17.40, 18.45, 19.35
Väljumine Männikult 07.50, 11.30, 13.15, 17.25, 19.30.
Vajadusel võib liini pikendada Sakuni.
Antud võimaluse käivitumise tuleks lisada peatus ka rongile 0230, sel juhul välj Männikult 10.55.
Ajad seotud rongidega.

***********************'

Ajad on seotud vana sõiduplaaniga, praegusega tuleb mõnevõrra ümber kujundada.

On selge, et selline liin on tähtis nii maapiirkondade elanikele kui ka Pärnu, Viljandi suundade jaoks kui ka Tallinna elanikele.

************************


Vastus:


Lp hr Sihv
Tänan Teid kirjades tehtud ettepanekute eest. Esmalt juhiksin Teie tähelepanu asjaolule, et vastavalt ühistranspordiseadusele kuulub maakondadevahelise liiniveo korraldamine Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (Maanteeameti) pädevusse ja kohalikud omavalitsused on selles protsessis pigem nõuandva rolliga.
Juhul kui olete Saku valla ühistranspordikorraldusega ka varasematest aegadest tuttav siis teate,  et enamus Teie kirjas toodud ettepanekutest on meil juba erineval kujul läbi proovitud.   
Ka varasematel aastatel on Teie pakutud suunal bussiliiklus toiminud, kuid kahjuks on see tänaseks katkenud sõitjate vähesuse tõttu. Aespa-Kiisa-Kasemetsa-Saku-Jälgimäe-Tallinn liinil sõitis varem bussiliin nr 240, mis aga lõpetas töö 30.09.2008 ja seda just tänu olematule piletitulule. Kuna tegemist oli väikebussiliiniga, siis ei olnud määravaks ka bussi- ja rongipeatuse omavaheline kaugus, kuna buss peatus sõitjate soovil ka vahetult raudteejaama kõrval. Siinkohal lisan veel, et Nirgioru bussipeatuse rajamisel on ennekõike lähtutud Kasemetsa-Metsanurme piirkonna elanike mugavusest, mitte rongilt bussile ümberistujate omast. Seega pole siin tegemist vähese läbimõtlemisega, vaid kohaliku kogukonna vajadustest lähtuva otsusega.
Ka Kiisa-Hageri suunal on toimunud bussiliiklus liiniga 231, kuid ka see bussiliin on majanduslikel kaalutlustel tänaseks tegevuse lõpetanud.
Mis puudutab ettevedu Kiisa raudteejaama baasil, siis ka see katsetus lõppes reisijate vähesuse tõttu ja selle põhjus oli omakorda rongide ebasobiv sõiduplaan. Tegime sellel teemal ka AS-ile Edelaraudtee mitmeid muudatusettepanekuid, kuid paraku tulutult. Oma kirjas väidate „Tagadi-Aespa juurdevedu kõrbes just läbimõtlematuse tagajärjel.“ Ehk selgitaksite lähemalt, milles läbimõtlematus Teie arvates seisnes.
Kokkuvõttes võib öelda, et ühistranspordi planeerimine ja uute liinide käivitamine eeldab kahe olulise komponendi, so sõitjate ja raha olemasolu. Meie senised katsetused on näidanud, et sõitjaid on selgelt vähe ja täiendav dotatsioon on ebamõistlikult suur. Samuti ei ole kohalikult omavalitsusel niipalju võimu, et sujuvaks koostoimimiseks eri transpordiliikide sõiduplaane muuta.


*****************************************

Tere!
 
Saadan taaskord kirja Ühistranspordist. Kuidas edenevad uuringud ja mida on selgunud Hageri-Kasemetsa- Saku-Nõmme bussiliini vajalikkuse ja võimalikkuse suhtes? Kas eeldate, et antud liin ei ole majanduslikult tasuv? Või lihtsalt ei ole inimestel selle järgi vajadust?
Samas olen väga paljudelt inimestelt vestluste käigus kuulnud, kuidas sellist liini soovitakse. Ka võin kindlalt väita, et see oleks väga hea täituvusega liin, järelikult oleks ta ka tasuv. Täituvust tõstab eelkõige see, et seos rongidega võimaldab mitut pidi ümber istuda (rongide ajad praegu kehtiva plaani järgi), tunduvalt kiireneb punktist A punkti B liiklemine, ka ümberistumine Kiisal ja Kasemetsas lähiduse tõttu kiire jne. Peab mainima, et senini pole mõningaid asju eriti läbimõeldult tehtud. Miks Kasemetsas bussipeatus nii kaugel rongipeatusest? Miks Kiisalt Laagrisse peab ühistransporti kasutades sõitma läbi Liiva? Liinitaksosid ebakindluse tõttu võttes ei saa arvesse võtta. Tagadi-Aespa juurdevedu kõrbes just läbimõtlematuse tagajärjel. 
Mis takistab teemat edaspidi arutamast? Miks ei tooda konkreetseid põhjuseid, milliste tõttu nii vajaliku liini rakendumine võimatu või viibib?
Kas plaani arutatud antud piirkonda hästitundvate inimestega firmast as Samat?
Praegu raske aeg ja nii mõnedki inimesed ei saa mõnda töökohta vastu võtta , kuna puudub võimalus kohale saada.
Milline võiks olla võimalus liin käivitada katseliselt näiteks kaheks kuuks? 1. maist? 1. augustist?
 
Tervitades
 
Neeme Sihv


*****************************************Ja siin siis võimalikud muud punktid, mis teemaga seotud ja samas näitavad välja ka liinitaksode mõningad puudused. Tegemist ühe minupoolse kirjavastusega. Peab ütlema, et Saku vald üks väheseid, kellest jäi vähemalt mulje, et üritatakse midagi parandada. Teise äärmusse jäid Rapla Maavalitsus ja Nõmme Linnaosavalitsus ning Tallinna Transpordiamet.

Ütlen ausalt, et meeldivalt head küsimused. Püüan täpselt vastata.
Esiteks ongi variante varem erineval kujul läbi proovitud, paraku mitte komplekselt lähenetud.
Teiseks oli sama lugu ka liiniga 240. Kuna tegemist väikebussiga, kehtis seal üks hind (kasutasin seda ka ise vahel). Ühtne hind ei sobi bussiliinidel kus inimene tahaks näiteks sõita Kasemetsast poodi Kiisale. Ta jätab sõitmata, sest 50 kr poeskäiguks üks kuni kolm korda nädalas on ilmselgelt palju. Selle arvestusega tuleb poeskäikude hinnaks 200-600 kr kuus!? Kui oleks onud tegemist keskmise suurusega bussiga ja pileti hind sõltuv kilometraazhist, antud juhul näiteks üks ots sellisel vahemaal 10 kr 25 asemel, oleks see inimene sõitnud, sest kuus oleks kulunud maksimaalselt 80-240 kr. Mida tähendab selline vahe pensionärile? Kui tänu sellele loobujaid oli kümme või mitukümmend või kuu lõikes sadu, siis...
Lõpetasin liinitaksodega sõitmise Tallinnasse ka seetõttu, et polnud mingit kindlust, kas saab peale või ei. See ongi just suuremaid põhjuseid, miks tegemist läbimõtlematusega ja viib liini sulgemiseni. Huvitav, Kurtnast Kiisale liikudes nägin veel 2008 tee ääres väga palju sõitjaid, keda peale ei võetud. Järelikult sõitjaid oli, aga paraku ei "ulatunud" nad bussini. Põhjuseks ka see, et kaks liinitakso liini alustasid ühest-samast peatusest ja ka lõpetasid ühes kohas!? Kas see pole ebaratsionaalne? Juba liini käivitumisel pakkusin välja, et liin 240 suunduks Kurtnasse ja Tagadile, vähemalt osa neist, paraku seda ei tehtud. Sama probleem oli ka üks põhjusi, miks suri välja Tagadi juurdevedu, nendestki oleks võinud 4-st 2 sõita Tagadi asemel mööda Kurna- Vilivere teed, hoolimata sellest, et tegemist teise vallaga, kus aga elanike arv järjest kasvab.
Kolmandaks, ei piisa sellest kas buss peatub raudteejaama juures kui samal ajal ajad täiesti sobimatud. Tutvuge põhjalikult Juuru.Mahtra-Järlepa bussiliinidega, millised juba mitukümmend aastat seotud Tallinna, Viljandi, Pärnu jne rongide.bussidega Kohilas ja Raplas. Mitte üks nenedest liinidest ei ole kadunud! Minu variandis just ongi liin seotud rongidega Kiisal (kiirrongid) ja Kasemetsas, rongide sõiduplaani muutmine on aga tunduvalt keerulisem (tänavugi muutmine vaid mõne minuti piires, õnneks) ja see tagab võimaluse busse siduda. Ühe rongi sõiduplaani muutmine 10-15 minuti võrra lööb uppi kogu rongide poole päeva sõiduplaanid ja selle tõttu mõjutab sadade inimeste aastate jooksul väljakujunenud harjumusi
Neljandaks on minu variandi järgi väga palju võimalusi:
1.Hagerist, Sutlemast, Kiriklast Tagametsast võimalus sõita Kiisale, Sakku, Pääskülla Nõmmele, Balti jaama, edasi Kehrasse, Tapale, Tartusse, Valka, Narva jne.
Kuidas keegi praegu sõidab? Autoga? Ühistranspordiga suure ringiga?
2. Sama ka vastusuunas. Käiakse ju tööl, koolis, külas, puhkamas jne. Näiteks tean inimesi kes sõitnud Kiisalt linna, edasi Valka, edasi Lätti kanuumatkale!
3. Pärnust, Viljandist, Türilt, Raplast, Kohilast, Viliverest võimalik sõita mitte ainult Balti jaama ja Sakku (tänavu lisanduvad siiski ka kiirrongidele kauaoodatud Saku peatus), vaid suhteliselt otse ja kiirelt Pääskülla, Nõmmele, Tagametsa.
4. Sama ka vastupidi.
5. Tore kui lisandub Tembu-Vembumaa, Motomuuseumi jne külastajaid Nõmmelt ja Pääsküla piirkonnast. Teatud variantide puhul võib kaaluda isegi paari bussi suunamist (töölkäijatele ebasobivamal ajal) Hageri asemel Kurtnasse ja Tagadile.
Viiendaks, Hageri-Kiisa buss ei oma vajalikku potentsiaali, kuna sõitma tulid vaid need, kel vaja Kiisale. Buss peab aga tagama selle, et juba algpeatustest tulijatel on suur sihtpunktide valik, siis kasvab ka reisijate arv.
Kuuendaks, Tagadi-Aespa kõrbes:
1. Algas vaid Tagadilt - oleks võinud kordamööda alustada Tagadilt ja Viliverest.
2. Piletihind! Kiisalt Kurtnani hind oleks võinud olla 5 kr
3. Infopuudus! Isegi Vilivere piirkonnas paljud ei teadnus liini olemasolust.
4. Helistasin ja rääkisin vajadusest nt Tallinna-Kiisa vahelistes rongipeatustes bussiplaani olemasolu infotahvlitel. Ei peetud vajalikuks. Oli vaid Kiisa jaamas 5x5 sm ja ühel aknal klaasi taga. Kus oli sõiduplaan Kurtna-Vilivere tee otsal?
Ei ole võimalik teha kõiki reisijaid rahuldavat sõiduplaani, on aga võimalik teha väga head enamuse piirkonndade elanikele sobivat sõiduplaani, milles arvestatakse peatuste asukohti, Tembu-Vembu töötajate ja külastajate vajadusi, Laagri tööstuspargi ettevõtete tööaegu ja vajadusi,piletihindu, suvitajate vajadusi, pensionäride vähesei võimalusi sõitmiseks.
Saadan Teile huvi pärast ka oma kirja ministeeriumile, kus platvormide renoveerimisel võimalik olukorda tunduvalt reisijate kasuks pöörat. See küll otseselt ei puuduta Saku elanikke, kaudselt siiski. Sõitsi hiljuti bussidega Valga-Antsla-Võru-Piusa liinil. Väga mugavalt oli võimalik palju kohti ümberistumistega kahe päeva jooksul läbi sõita.
Bussiliini edukuse tagamiseks peaks olema väga üksikasjalik info (bussi- ja rongiaegadega, ümberistumis kohtadega, viidetega Tembu-Vembumaale, Soomaale, Paluküla Hiiemäele jne) kõikides teele jäävates peatustes, bussides ja rongides, kohalikes asulate infotahvlitel (k a Viljandi ja Pärnu jaamades) - see tagaks kiire populaarsuse ja eelneva põhjaliku info. Paraku ei otsita netis igapäevaselt - noh, millseid sõiduvõimalusi mulle täna juurde on tekkinud!?
Huvitav, kui paljud Pärnu, Viljandi, Türi inimesed on tulnud selle peale, et võimalik rongidega sõita Tembu-Vembumaale?
Seega ei ole ka vajalik eriti rongide sõiduplaane muuta, kuigi ka siin on teatud võimalusi, isegi teoreetiliselt lisad üks rong hommikul Tallinna ja vajadusel kaks kiirrongi Pärnusse jne. Ja paraku ei ole ka kerge eri omavalitsusi ühe laua taha saada, seda enam, et ühe liini käivitamine tundub nii väheoluline.
Ka eelpoolmainitud Järlepa-Kohila liinil ei tahetud omal ajal kuulda võtta 10 km jupi lisamist. Lisati katseliselt ja toimib. Reisijate arv isegi tunduvalt kasvas, kuna buss ootas rongi. (mõnevõrra kasvas kahjuks ka Tallinn-Juuru-Kaiu liini sulgemise tõttu).
Kas kohaliku kogukonna vajadusi ei parandaks minu poolt pakutud variant nt Kernus, Kiriklas, Tagametsas? Hageris ja Sutlemas ja Aespas? Kasemetsa-Metsanurme? Nirgioru?
Ehk võimalik kokku istuda ja uurida Ka tööstusparkide, Tembu-Vembu, Laagri Maksimarketi omanike ja töötajate soove? Mida arvavad külaseltsid? Kiisa kaupluses töötavad Hageri- Sutlema inimesed?


*******************************
Tere!
 
Ettepanekute tegemisest on möödas üle aasta ja kahjuks ei ole siiani peetud vajalikuks praktiliselt üheski punktis midagi paremaks muuta ja minule teadaolevalt pole ka Rapla rongijaama sisenevaid busse juurde tulnud. Väidetavalt teatakse, milliseid busse sinna on vaja suunata. Mingit konkreetset uuringut ega küsitluse tulemusi pole aga välja toodud. Samas väidan ka mina, et mitmeid busse on vaja suunata Rapla rongijaama, olen neid soove korduvalt ka reisijate käest kuulnud.
 
Manuses toodud Hageri-Aespa-Saku-Vana-Pääsküla-... bussiliini käivitamine nõuaks muidugi suuri rahaeraldisi, kuid kompromissvariandina piisaks esialgu ehk ka liini osalisest käivitamisest? Nii võiks 8 sõidu asemel panna eialgselt käiku 4-5 kirjapandust, tagamaks eelkõige parema ühenduse Tallinnaga nii Kasemetsas (Kiisal) ümberistumiste toel kui ka parem ühendus Nõmme või mõne teise piirkonnaga, samuti ka Rapla-Türi suunalt kiireima ühenduse võimaluse Saku-Laagri piirkonnaga.
 
4-5 korda päevas toimuva bussiliikluse puhul oleks vajalik 2 korda hommikuti ja 2 korda õhtuti tippaegadel, lisaks 1 buss lõunal, milline oleks parim suvilaomanikele, kohalikele asjajamiseks kui ka õpilastele. Kindlasti ei tohiks alahinnata Tembu-Vembumaa osatähtsust.
 
Nüüd kus majandus tasapisi tõusutell, oleks parim aeg liinide käivitamiseks katseliselt kasvõi pooleks aastaks.
 
Lugupidamisega


***************************************


Lp hr Sihv
Täname Teid pöördumises tehtud ettepanekute eest. Vastavalt ühistranspordiseadusele korraldab ühistranspordis kaugbussiliinide tööd Maanteeamet, maakonnaliinide tööd kas maavalitsus või piirkondlik ühistranspordikeskus ning vallaliinide tööd kohalik omavalitsus. Enamus Teie ettepanekuid puudutavad kaug- ja maakonnaliinide töö korraldamist, seega Saku Vallavalitsus saab antud info ainult teadmiseks võtta. Toetame igati täiendavaid ühistranspordivõimalusi, mis kohalikule kogukonnale kaug- või maakonnaliinide näol luuakse, kuid omaltpoolt saame sinna panustada üksnes teadmiste ja hea tahtega.
 
Mis puudutab Saku valla siseliinide tööd, siis oleme püüdnud need siduda rongiliiklusega. Paraku on aga nõudlus sellise tegevuse suhtes ääretult tagasihoidlik, kuna rongide sõiduplaanid ei ole enamuses sõitjatele vastuvõetavad. Saku Vallavalitsus on pöördunud korduvalt nii Edelaraudtee kui ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekutega nihutada hommikuste Tallinnasse suunduvate rongide väljumisi varasemaks, kuid paraku seni tulutult. Olukorras kus kõik hommikused rongid jõuavad Tallinnasse peale täistundi (mis on teatavasti enamus inimeste tööpäeva alguseks), kell 07.13, 08.07 ja 09.08, on raske motiveerida reisijaid rongi kasutama. Täistunnil algava tööpäeva suhtes tähendavad sellised väljumised hilinemist ja eelmise rongiga tulek omakorda ca pool tundi varasemat jõudmist. See kõik vähendab oluliselt rongiliikluse konkurentsivõimet bussiliikluse ees. Saku Vallavalitsus on oma arengudokumentides näinud vallasisese ühistranspordi rongidele ettevedavana ja sellest lähtuvalt proovinud ka erinevaid vallasiseseid ühistranspordilahendusi. Kahjuks lõppes aga just Kiisal raudteejaama reisijate veoks käivitatud vallasisene bussiliin nr 9 oma tegevuse seoses sõitjate puudumisega. Läbiviidud küsitlus näitas üheselt, et võimalikel reisijatel puudus liini vastu huvi seoses rongide sobimatu sõiduplaaniga. Seega on vallasisese rongidele etteveo eelduseks üheselt rongide sobivad sõiduplaanid. Kahjuks seni kuni raudteevedaja ei muuda oma seisukohti sõiduplaani osas, pole kohalikul omavalitsusel võimalust ka midagi parandada.
Teie esitatud ettepanek Hageri-Kasemetsa-Saku-Vana-Pääsküla bussiliini osas võib kahjuks osutuda perspektiivituks. Pikalt käigus olnud kommertsbussiliin nr 240, liinil Aespa-Saku-Tallinn kattis enamuse Teie nimetatud marsruudist. Kahjuks lõpetati liini töö sõitjate vähesuse tõttu…
 
Täname veelkord esitatud ettepanekute eest

***********************************

Tänan!

Liini 240 jt puudustest oleme varem suhelnud.

Rongaegade muutuse teemaga olen ka ise tegelenud, paraku on see õrnal jääl käimine. Inimeste soovid on väga erinevad ja olen teinud eskiise varasemaks muutmisega, seda enam, et varem see nii ka oli. Samas toob muutmine tihti kaasa mõningate teiste rongide aegade halvenemise. Üks võimalus, kui muuta hommikuste Tallinna minevate rongide aegu varasemaks 10-15 min (v. a. esimene rong), kas see Teie hinnangul oleks sobivam? Hea oleks põhjalik küsitlus Saku ja Kohila ning ka Rapla piirkonnas. Kindlasti oleks sellel plusse!

Seda teha saaks aga alles aastast 2012, seega peaks vähem kui aasta jooksul teemaga tegelema. Võtan selle ka omale südameasjaks ja luban, et hakkan variante välja töötama.

Tervitades.......


Ikarus Lux Süvahavval. Foto: Jorven R.

**************************08. 06. 10224

Peatused.

Muidugi on võimalik olenevalt kellaajast erinevad peatused, kuid kindlam oleks ühed ja samad.

Pakuks:

Hageri
Sutlema
Optimisti
Standardi
Kiisa rdtj (peatuse asukoht ülesõidu juures vabal platsil)
Kasemetsa
Saku (peatuse asukoht peaks olema vallavalitsuse juures)
Juuliku?
Paunamäe
Laagri (Vana-Pääsküla).

Edasi linna piires ehk 5 peatust veel.

Sakus on üldse peatusi sama palju kui Narvas. Kuigi mõned on sobiva koha peal, peaks siiski tegema ühe PÕHIPEATUSE, mida läbiksid kõik bussid, olenemata sõidusuunast. Parim asukoht sellele oleks  Vallamaja juures. Ruumi seal on.
Või eksin ma?

***************************

Täiendus.
09.10.2022.

Üllatav on see, et siinset teemat loetakse väga palju ja palusin kirjutada ka oma arvamusi. Peaaegu neid aga pole! Ei saa seista kellegi või millegi eest, kui inimesed ise ei püüa enda eest seista!?

Tänaseks on edelasuuna rongide sõiduplaan üsna tihe, aga ka seal on see siiski ebapiisav, kuna ei ole siiani ka ses osas midagi vajalikku ära tehtud. Kuigi Partsi nõunikele sai juba tollal öeldud, et porgandeid diiselmootoriga on vaja 23-24 koosseisu, siis ei ole juurde tellitud ei ronge ega vaguneid. Uued Shkodad aga on mõeldud elektrifitseeritud liinidele, seega vabaneb diiselronge liiga vähe. Ning kui kaugel on Saku ja Hagudi ehitamine jaamadeks?

Pakutud liini Kohila - Hageri lõigul ja ehk isegi Aespani on mitmeid võimalusi. Kui soovida päevas 13-14 ühendust Tallinnaga ja Hageri/Sutlema jaoks oleks see liiga palju, siis  saab planeerida teisiti.
Rongide ja busside sidumiseks on parim rongipeatus Kasemetsa. Et aga seal osa ronge ei peatu, saaks jagada liinid kaheks.

Üks toimiks Kohila - Hageri  - Aespa - Kasemetsa Jaam - Saku - Vana-Pääsküla - ...
teine otse
Kohila - Jaagumardi - Kiisa Jaam - Saku - Vana-Pääsküla - ...

Vajadusel saab need mõlemad suunata edasi Nõmme - Haabersti vm suunal, teine võimalus on sinna suunata üks buss, teine aga Vana-Pääskülast Saue - Keila või hoopis Harku - Tabasalu suunale. Kõik sõltub kohalike vajadustest liini teistes osades.

Umbkaudsete aegadena tähendaks see lisaks Liiva ja Jüri suuna ühendustele ka ühendusi kolmandat kaudu Tallinna, väljumisaegadega Kohilast ca.

6.30. 6.55. 7.35. 8.00. 8.30. 10.30. 12.00. 13.00. 14.10. 15.00. 16.00.  17.30. 18.30. 19.30.
 
Tagasisuunas siis samuti umbes sama sagedusega 14 x päevas.
 
Need on siis tänaste rongiaegadega seotud kas Kiisal või Kasemetsas. Kui eeldada erinevatesse kohtadesse töölesõitmise vajadust, peaksidki need kõik sõitma Tallinna, Sauele ja Keilasse saaks hädakorral Vana-Pääskülast rongidega, sest sinna suunda oleks Kohilast kindlasti kordades vähem sõitjaid. Selline sagedus annab aga kindlasti inimestele üsna head võimalused.

7 kommentaari:

 1. Lisaks tuleks Roobuka raudtee peatuses Tallinna poolsesse otsa teha jalakäijate ülekäik.

  VastaKustuta
 2. Tänud, Taavi!
  Täiesti nõus! Ja ülekäik peaks olema mõlemas otsas! Loodetavasti uus platvorm tehakse targemalt. Sest praegu ei tee keegi ülekäike, kui isegi auku Roobukal ei suudetud kolme aaasta jooksul täita.
  Tundub, aga, et ka Kohilas ei peeta teist ülekäiku ja treppi vajalikuks.
  Roobukal kohalik võim ei ntea ka vist peatuse olemasolust. Sest talvel juurdepääsuteed ei lükatud kuskilt poolt lahti. Küll aga kutsutakse end valda registreerima, et raha saada...

  VastaKustuta
 3. ohoo, kahju et sellist bussi ei käi :(

  VastaKustuta
 4. Täitsa vinged bussid!!!! :D:D

  VastaKustuta
 5. Oleksin õnnelik kui bussiga saaks Rae valda

  VastaKustuta