Tööde hulgas on ka raudteede projekteerimis- ja ehitustööd ning muud ehitamiseks, ehitiste käikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud toimingud,