Blogiarhiiv

kolmapäev, 1. detsember 2021

Jõgevamaal elu otsimas. EB 3-st aug 2018.

 

Pühapäev, 26. august 2018

Jõgevamaal elu otsimas 1


Jõgevamaa bussiliikluse kohta on hiljuti öeldud, et siin eeltasutud transport oluliselt reisijate arvu ei kasvatanud. Võimalik! Aga miks mõju on väike? Ka üks bussijuht ja üks reisija ütlesid, et nende arvates ei ole olulist kasvu. Mõnede inimestega sai ka sõitudel räägitud. Meeldiv oli muuhulgas kogeda, et eeltasutud süsteemiga oldi absoluutses enamuses väga rahul. Murekohaks olidki vaid sõiduplaanid. Needsamad, mille optimeerimise vajadusest rääkisid enne 1. juulid kõik süsteemi (loe: Simsoni/KE) vastased. Kuid millega needsamad vastased kuidagi oma palgatöö käigus hakkama ei saa!


Usun siiski, et põhjused on teada. Liinivõrk on segane ja ei soodusta sõitmist. Kohati mõjub ka bussiliikluse hõredus. Nagu seegi, et Põltsamaalt ei saa (eriti nv) Puhu Risti bussidele ega sobi bussid ka sageli rongidele tulekuks Jõgeval jm. Selge see, et vaid eeltasutud süsteem ei ole võluvits, vaja on rohkemat! Eriti halb on olukord nädalavahetustel. Kui vahepealsetel aastatel ehk tõesti oli neil päevil vähem põhjust kuhugi sõita, siis nüüdseks on olukord paljuski muutunud! Kõivõimalikke üritusi on tublisti lisandunud ning rongisõit oluliselt kiiremaks ja mugavamaks muutunud. Muuhulgas populaarseks just lastega sõitmisel.

Ja kui Jõgevamaal soovitavad poliitikud otsida oma nägu ja identiteeti, siis mida sa otsid, kui isegi maakonnas (piirkonnas) olevad väga olulised turismiobjektid on juurdepääsuta või on see väga halb! Mõelgem või sellistele kohtadele, nagu Palamuse, Mustvee, Avinurme, Elistvere Loomapark, Vudila, Jääaja Keskus, Kalatalu Härjanurmes, Endla raba, paljud järved jpm. Kui paljud teist on käinud sellises kohas nagu Kääpa? Kalevipoja Kojas? Paljud need kohtadest on sellised, kuhu saaks edukalt ühistranspordiga ja hea organiseerimise korral lausa mitmesse kohta ühe päeva jooksul. Isegi Tallinnast tulles! Kuid mis on reaalsus? Endine Elroni juht Ossip ja mitmed "eksperdid" räägivad sellest, kuidas Tartu kiirongidest jookseks reisijad ära kui mõni neist Tabiveres peatuks! Tule taevas appi! Asjatundjale peaks olema une pealt selge, et hea ühistranspordi liinivõrk tooks hoopis reisijaid juurde ja see ongi eesmärk. Nagu seegi, et turismiobjektide "nägemine" ÜT puhul tähendaks ju ka hoopis paremaid sõiduvõimalusi kohalikele!?
Kaua veel tegeletakse mittemidagitegemisega? Ja mis on piirkonniti muredeks veel? Sellest ma enam ei räägi, et "asjatundjad" Jõgeval perrooni valesse asukohta tegid. Kuigi see on üks põhjus sõiduplaanide mittesobimise kõrval, miks inimesed sageli ülekäigu juures peatust soovivad...


Läheks Rakvere bussile? Ei, seal reisijaid on ja pealegi selles peab hetkel maksma. Minu eesmärk on aga eelkõige eeltasutud bussid.
Küll võib siiski mainida, et vähemalt hetkel on liinilt 318 võimalik Jõgeval ümber istuda Tallinna rongile, mis väljub 8.05.  Ja rongilt 014, mis saabub Tallinnast 14.44, istuda ümber Rakvere suuna bussile nr 283.  Tore! Küll aga on vaid 1 minut aega hommikul, et Rakvere poolt tulles saaks ümber istuda Tallinna rongile, välj 9.11!? Küll aga saab taas Tallinnast tulles istuda rongilt 012 bussile 318 kl 11.40. Aga see kõik on köömes, Jõgeva(maa) vajab palju rohkemat! 

Nüüdseks on teada, et 1. septembrist taastub Tartu jaamapõlengu eelne sõiduplaan ja arvatavasti ei teki suuri muutusi ka 9. detsembrist kehtima hakkava talvise põhisõiduplaani puhul.

Enne kui asuda pilte vaadata, võib välja tuua kaks olulisimat muutust, mis vaja ette võtta. Esiteks, maksimaalne arv busse siduda rongidega Jõgeval ja Tabiveres, ka Vägeval mõnigi liin. Teiseks, bussiliin etuleb ühildada ehk pikendada, kus vähegi võimalik. Näiteks käivitama liini isegi sellisena: Põltsamaa - Siimusti - Jõgeva Jaam - Mustvee - Avinurme - Jõhvi Jaam. Ja loomulikult ka siin võimalusel arvestada rongidega nii Jõgeval kui Jõhvis. Lisaks siis eelnevates linkides jutuks olnud ringliinid Jõgeva Jaam - Tabivere Jaam.
Lisaks veel väiksemad nüansid, nagu Mustveest tulevate busside otsesõit Jõgevale, mitte läbi Sadala vm, kui tegu rongide sidumisega. Sadala jm kohtade puhul aga omakorda lähtuda suhtumisest, et bussid ei pea alustama ega lõpetama ALATI Jõgeval, vaid võimalusel püüda pikendada liine ka kohapeal, nagu Jõune - Jõgeva Jaam - Sadala vm. Sest olulist rolli mängib sõit ka uksest ukseni, ehk siis pole kahtlustki, et reisija jaoks on meeldivam, kui ta saab Mustveest vm tulles otse Kooli või Uku peatusesse?


Kohapeal asju vaadates märkab aga nii mõndagi. Kui perroon on bussijaamast kaugel, siis sageli istutaksegi varem jõudes seal. Kuigi ilmastiku suhtes on see ebamugav. Ja kohvi ostetakse siis bussijaamast (tanklast) ju ka vähem...Bussidega Eestimaal on aga mõnus vaadata kõike ümberringi. Nii palju kui märgata jõuab muidugi.Kui sisu oleks parem, siis oleks selline koda hea hädajuhul ka matkajatele?


Väga nauditav vaade.Kuremaa järv.

Palamuse.
Jõgevalt on Palamuse ühendused (nädalavahetusel äärmiselt viletsad), Tartuga aga praktiliselt olematud. Ja kuigi busside ühendamine Tabivere Jaamaga ei ole just kõige otsem variant, siis ometi on see parem kui mitte midagi! Seda enam, et sealtkaudu saaks lisaühendused Tartu ja Tallinnaga, lisaks võimalustele teistele kellaaegdel teha seda Jõgeva kaudu. Taas on küsimus inimeste harjumuste ümberkujunemisel, kuni aga "asjatundjad" seda ei mõista, aeg aina läheb!

Maaelu ja liikumisvõimalused - need on ajas muutunud, aga halvemuse poole minemiseks oleme me ise kaasa aidanud.


Aga nagu näeme, siis siin on täiesti loogilised võimalused bussiliinide käivitamiseks, raamidest välja. Nendest raamidest, milles istuvad ametnikud tänase päevani. Eestis ringi sõites võib ka bussijuhtidelt kuulda isegi krõbedaid sõnu bussiliinide muutmise teemal, tasemega ei olda rahul ja bussijuhtide arvamustega ei arvestata. kas ka Jõgevamaal?Kaiavere järv.


Vudila tundus juba olema suletud. Ega jah, algab kooliasjade ostmise ralli ja viimaseid päevi sel kuul püütakse kasulikumalt ära kasutada. Kuid suvi oli ilus ja ehk ka Vudila jaoks. Kes muide pani käiku ka oma bussi Tartust! Kuid nagu mainisin, oleks 4 x päevas sõitvast bussist abi ka Vudilal, seda enam, et siis saab siia ka teistest suundadest, lähemalt ja kauugemalt!


Maarja-Magdaleena.
Siin näha ka müügiletti. Sellist, millelaadseid peaks Eestimaa täis olema. Täpsemalt, bussipeatustes võimaluse korral sümbioosis ootekojaga.See buss jõudis suure tee ääres oleva Pataste peatuseni ja siin võimalus mõneti ka ümber istuda. Ning vahel seda ka kasutatakse. Küll aga puudub siin ühendus Tabiverega!? Kas Alatskivi - Pataste - Tabivere bussiliinil oleks mõte? Rongidega seotult ja võimalusel Patastes ka bussidega? Mõtteainet siin jagub ja tean küll, et ümberistumised pole parim lahendus, kuid see annaks sageli mingitele piirkondadele võimalused, mida neil pole. Kuid just nimelt, vaja on teha nii, et sihtgruppe, kes kasu saavad, oleks rohkem kui üks. Vaid siis on liinidel mõte ja need jäävad püsima.


Pataste liini lõpp-punkt, kuid milla Maanteeamet ehitab siin välja bussi ringipööramise koha? Sellise nähtavusega kohas ja pole kuulnud, et siinne ohutusprobleem kellelegi muret teeks?
Ja seda tehes muidugi siis ka parkimiskohti (ka rekadele) ning müügivõimalusi ses parklas. Joogivee kaevust rääkimata! Ehk lõpuks ometi alustada ka meie maanteedel komplekssete lahenduste tekitamisega.
Vau! Tee äärest aga leidsin õunapuu! Just see, mida paljudes peatustes vaja oleks. Nii varjuks, iluks kui mõnuks!
Lapsed teel, selle jaoks on ka märk olemas. Seda silti turistid ei mõista. Ja osa kohalikkegi...
Ka Palamusel müüakse mett koduõuel? Huvitav, kui palju siinse kandi külalisi ikkagi seda ostma tuleb? Ja ei tasu müüa mingil viisil poe juures? Või muuseumi väravas?

Kui muidu ei jätku busse, siis teine buss (Laiuselt) hakkab meid Jõgevani jälitama??

Ilm natuke palav. Aga joogivett saab ainult ostes ja keskkonda reostades?


Kuidas toimib selline turg?
Riiete müük omaette teema, aga miks kiratseb üpris suures linnas turg? Hinnad? Tahtmatus tulla müüma? Klientide vähesus? Ka külaliste, sest Jõgeva pole atraktiivne? Aga ehk on ikkagi raudteejaama juures katusealune parem? Kui jääb ka rongilt tulles veidi aega millegi ostmiseks? Seda muidugi juhul, kui asjad toimivad!Siin ju katusealunegi olemas turu jaoks? Ja laadapäevadel saab ehk ka muudele müüjatele tingimused tekitada?
Muide, Jõgeval oli märgata, et väljumiste ootel bussid seisid päikese käes. Miks? Kas ametnikud ei mõtle haljastuse tekitamisele ja bussifirmade bosse juhtide töötingimused ei huvita?
Kus näete siin poolkõrg- või kõrghaljastust parklate juures?

Nagu näha, ongi sõitjaid ka linna seest olevatest peatustest.
Maal leiab nii lagunevaid maju kui ka uusehitisi. Elu kestab edasi, aga seda enam peab riik siia panustama!


Paistab olema puupõld, võimalik, et (hübriid)haavad!?
Aga Hrustshov plaksutaks praegu! Maisi kasvatataksegi siin ka.


 Loodusturismigagi on siin lootust.Kalatalu Härjanurmes, rohkem pilte siin:
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar