Pärnu linnavalitsuse teate kohaselt on Rail Balticu maakonnaplaneeringutes Eestis peale Rapla kavandatud kümme kohalikku peatust: Häädemeeste, Kilksama, Tootsi, Kaisma, Järvakandi, Kohila, Kurtna, Saku, Luige ja Assaku.

Siinkohal me ei tohi unustada, et kohalikke peatuste ehitamist ei rahasta EL ja väidetavalt läheks üks peatus maksma 10 MILJONIT! Mitte seeklit vaid eurot! Ja jutt on peatustes, mis enamjaolu asuvad inimtühjades kantides. Ning veel, kogu Pärnu raudtee tühjad rongid ei suuda mõtlema panna, et inimestest mööda ei sõideta ja hõredat liiklust ei korraldata?
Kiirrongiga kuluks Pärnust Riiga jõudmiseks tund, Riia lennujaama 1:10, Panevėžysesse 1:57, Kaunasesse 2:36, Vilniusesse 2:56 ja Varssavisse 6:05.
12 peatusega regionaalrong sõidaks Pärnust Tallinna 1:13ga, 24 peatusega regionaalrong Tallinnast Riia lennujaama 3:07ga.

Praegu ei hakka pikemalt peatuma sellel, et ka kiirusega kuni 160 km/h oleks sõiduaeg täiesti normaalne! Ja ka taskukohane. Nii palju taskukohane, et võiks isegi lapsed maale vanaema juurde saata või üldse võtta sõitmine ette siis, kui lihtsalt tahtmine tekib. RB kohaliku liikluse puhul aga kaob selleks igasugune mõte. Isegi töölesõitmiseks. Sest selleks on vaja tihedat sõiduplaani (ja muidugi ka hindu, mis kutsuks autost loobuma!). Muide, hind Pärnu bussideski on ka täna see, mis sunnib igapäevaselt sõites ikkagi auto valima.

Nojah, võib olla aastaid tagasi kui neid prognoose tehti, meie ametnikud veel ei teadnud, millest sõltub reisijate arv ja milline liiklustihedus on mõttekas. Tänaseks peaks see juba tarkuseks iseenesest olema, sest muutused ja erinevused nii rongi- kui bussiliikluses üle Eesti peaks ju midagi õpetama?
On aga selge, et odav see sõidulõbu RB-l olema ei saa ning ega pole suurt mõtet ka kohalike rongidega sel raudteel sõita. Ja ei hakatagi sõitma, kui ka kohalik liiklus tuleks. Sest peab ikka lakku täis olema, silmini, et selliseid prognoose teha või nii mõista turunõudlust!
Kiirrongid Varssavisse ja Vilniusesse hakkaks Pärnut esialgu läbima kaheksa ja hiljem 12 korda päevas.
Päevaste reisirongide kõrval sisaldab esialgne sõiduplaan üht öörongi Varssavisse ja Berliini.

 Ma küll lõõbin, et keegi on svipsis, aga tegelikult on artiklis tegu lihtsalt eksitava sõnastusega. Küll aga jätab see lugejale vale mulje, sest tegelikult on planeeritud 4, kümmekonna aasta pärast võib olla 6 rongi KUMMASKI suunas, loost aga jääb mulje, et neid on 2 korda rohkem!
Kas aga öörongid sõidavad vaid ühes suunas või hakkavad need sõitma (teksti järgi 1 rong öösel) üleöö vaheldumisi? Küllap tegelikkuses on mõeldud  ühte rongi kummaski suunas, aga kui juba ühes kohas tuuseldatakse numbrid segamini, siis .... kaine peaga ei julge milleski kindel olla!
Regionaalronge on Pärnu ja Tallinna vahel planeeritud neli, Pärnu ja Riia lennujaama vahel samuti neli korda päevas. Regionaalrongide tunnikiiruseks on kavandatud kuni 200 kilomeetrit.

Aga kui eeldada, et siiski olid ka prognoosijad kained, siis siinset lugedes tekib jälle üpris kõva kahtlus! Esmalt ei saa nüüd kindel olla, kas 4 rongi KOKKU või mõeldakse 4 rongi kummaski suunas? Tegelikult, ega suurt vahet ei olegi. Sest vähemalt saab sellest kõigest aimu, et planeerijatest mitte kedagi ei huvita, kas sellel raudteel MINGIGI MÕTE olemas on! Nii kindlalt aimu, et isegi suurim RB pooldaja peaks küsima neilt tegelastelt, millal kaineks saadakse? Sest peale pikka napsitamist peaks tänaseks juba ka mõni kaine hetk olema ja see peaks tähendama et igal osalisel õudusest juuksed püsti tõusevad, peast kinni haaratakse ja küsitakse (kassi)ahastuses: "MIDA MA TEINUD OLEN???"

Kas olete aga kohanud neist kedagi seda tegemas või vähemalt nende sõnu lugemas? Sest kui konkreetselt Pärnu peatuse puhul võib veel arvata, et 8 rongi kummaski suunas (ehk siis 16 kokku) oleks mingi minimaalne vajadus ja minimaalne variant sellest, mis võiks reisijates ka huvi äratada, siis 4 kohalikku rongi PÄEVAS mõlemas suunas, kui see ka juhtuks, oleks kuritegelik maksumaksja raha kulutamine (rongide ost, tühjalt sõitminejm)!

Või on meil tõesti mõni kaine otsustusprotsessis osaleja, kes arvabki, et nii korraldataksegi ühistransporti?
Rongide väljumissageduse prognoos põhineb eeldataval reisijate nõudlusel, mida võeti arvesse Rail Balticu liiklusgraafiku koostamisel aastateks 2026–2056. Kava on kokku pannud konsortsium: Saksamaa ettevõtted ETC Gauff Mobility GmbH ja Institut für Bahntechnik GmbH ning Taani konsulteerimisfirma COWI A/S.
Rongide ajagraafikut välja töötades lähtuti turunõudlusest.

Millisest turunõudlusest? Sisuliselt OLEMATUST nõudlusest, mille puhul peaks aga kohe tekkima ka otsustajate peas küsimused!? Aga iseenesest on selline artikkel tõesti kasuks, et lugeja saaks loobuda viimsestki optimismi terakesest ja saaks mõista, et Ansip, Kallas ja ka Simson jt hetkel, s.t. isegi täna, ise aru ei saa  mida nad teevad! Kuidas me siiski maksumaksjatena üldse saame uskuda, et nad on millekski võimelised, millekski suuremaks kui RB, nimelt RIIGI JUHTIMISEKS?

Muidugi jääb ka mainitud välismaalaste suhtes õhku küsimus, kas nad üldse kunagi suutnud midagi asjalikku ära teha? Või millise pudeli põhjast on nad "leidnud" teadmised transpordi ja üldse Eesti kohta? Mitu promilli peab olema pidevalt sees, kui isegi rohkem kui 30 aasta pärast eeldatakse vaid 6 (7) kiirrongi mõlemas suunas? Kaheteelisel, suure teekiirusega elektrifitseeritud raudteel? Õigustades oma analüüsis sellise raudtee ehitamist?

Ja nii aitavadki need vähesedki numbritega lood mõista, et kuna pole ka KAUPASID piisavalt, puudub sellise raudtee planeerimisel igasugune mõte. Ainuke mõte on, anda suurtegijatele miljardeid millegi tegemiseks, vaid linnukese ja taskussevoolava raha nimel!