Blogiarhiiv

laupäev, 23. oktoober 2021

Aeg alustada uue sõiduplaani tegemist Jaan 2013

 

Monday, January 14, 2013

Aeg alustada uue sõiduplaani tegemist.

Uus sõiduplaan, mis hakkab kehtima siis sel kümnendil, peaks olema väga hästi läbi mõeldud.
Ka paigutus. Ei saa pidada normaalseks, et ühispeatustes (Rapla, Türi, Tartu, Aegviidu, Balti jaam jm) peab kogu info kättesaamiseks kappama ümber vaksali või tegema veelgi suuremaid ringe!? Aga see hetkel teine teema.

Leidsin salajase artikli, mis toob välja Suure Riigisaladuse.

http://www.epl.ee/news/eesti/uued-elektrirongid-tihendavad-soiduplaani.d?id=64384228

Juba praegu on välja töötatud sõiduplaan, mis näeb ette rongide käimapanemise vähemalt igal täistunnil kella 5.30 ja 22.30 vahel liini mõlemas otsas. Elektrirongid sõidavad praegu Tallinna ja Paldiski, Tallinna ja Riisipere ning Tallinna ja Aegviidu vahel.

Kus saab tutvuda selle salajase sõiduplaaniga? Meil nüüd mingid jääkeldrid ja kodanike kojad ja ei tea mis veel, kuid uus sõiduplaan (projekt) tuuakse avalikkuse ette siis, kui mingeid ettepanekuid enam esitada ei saa. Ettepanek laiapõhjalisemalt seda välja töötada põrkus ükskõiksusega Elektriraudteel ja MKM-is. Teadmata on kui palju siin said kaasa rääkida omavalitsused ja kui tõsiselt sellega tegeldakse. Info, mis siiani välja paisatud, sisaldab ikka intervall-plaani ja ka konkreetseid intervalle - 10, 15 min, tund.... Mis ei ole sugugi igalpool võimalikud ja eeldada iga 10 järel rongi kella 06.00-st kuni 23.00-ni... Sulaselge totrus ja asjatundmatus...

Toon siin ühe mõttelennu, mida siis aeg-ajalt täiendan.

Ei jaksa mina ka tervet plaani valmis teha, aga mõnele puudujäägile viitan küll. Pean isegi neid puudujääke oma peas välja mõtlema, sest pole ju alusandmeid, lähtuda saab meedias avaldatust ja ka Elektriraudtee kodulehe infost.

Väide 1. Raplast rong iga tunni tagant.

Vastuväited:
* Võimatu. Tegemist üheteelise raudteega, seega ei saa nii täpset intervalli paika panna.
* Sõiduplaan mitte ei paranda ühistranspordi kvaliteeti, vaid jääb selgelt vajadusele alla.

Püüan siin välja tuua umbkaudsed ajad, mis peaksid Rapla suunal olema aluseks.

Tallinna suunas

Järjest:
 Algjaam, Tallinna saabumine (umbkaudu), märkused.

Rapla       07. 05
Türi         07. 35
Pärnu       08. 05 kiir
Türi         08. 35
Viljandi   09. 10 kiir
Lelle        09. 50
Rapla       11. 10
Viljandi    12. 30 ekspress (peatuks Türil, Raplas, Kohilas, Liival, T-Väikses?)
Pärnu       13. 00 kiir, peatuks suuremates peatustes
 Lelle        15. 30
Pärnu        16. 15 kiir, peatub Pulli, Eidapere, Rapla, Kohila.
Viljandi    17. 30
Rapla        18. 40
Viljandi    19. 40 kiir
Rapla        20. 20
Pärnu        21. 00

Sihtjaam, Tallinnast välj., märkused

Lelle        07. 05
Pärnu       07.40  (topeltkoosseisuna Viljandiga, Lelles lahknemine)
Rapla       08. 40
Viljandi   09. 30  Kiir
Pärnu       10. 20 Kiir
Lelle        12. 00 
Viljandi   13. 30 kiir
Pärnu       14. 50
Rapla        16. 00
Viljandi    16. 30 kiir
Rapla        17. 00
Pärnu       17. 30  ekspress, (peatub T-Väike, Liiva, Kohila, Rapla, Pulli) 
Türi          18. 30  (R Viljandini ning tagasi Türile jõudmine 22. 00)
Türi          19. 40
Rapla        21. 40

Kui 19.40 läheks Rapla, siis 21.... Türile. See võimaldaks tulla veel korra Raplast tagasi (kasvõi kiirekana) ja minna uuesti Raplasse 22.50, kui selle järgi peaks vajadus olema.

Mingil juhul ei tohi rakendada ronge, mis käigus vaid osadel nädalapäevadel ja seda eelkõige Rapla ja Aegviidu suunal.  See peaks olema lubatud vaid äärmisel juhul ja kindla viitega, et pühadeeelsel päeval kehtib reedene ning pühade ajal pühapäevane sõiduplaan.

Kes viitsib süveneda? Elektriraudtee? MKM? Omavalitsused?

Küsimus eelkõige selles, et tipptundidel on vaja olulisemalt tihedamat liiklust. Tunnise intervalliga rongide topeltkoosseisud ei meelita autosid koju jätma. Küll aga selline plaan, mis pole tehtud "linnukese" jaoks. Viibides praegu Viljandi või Pärnu mnt või vaadates autode rivisid Männikul, Hagudis jm, võib üpris kindlalt väita, et autodest ei loobuta nii kergelt just h õ r e d a sõiduplaani pärast. Et aga ministritest alates ja Pressiesindajatega lõpetades lubatakse aina UUT KVALITEETI, KIIRET JA MUGAVAT....
...., siis viletsama sõiduplaaniga ma kuidagi ei lepi.


Väide 2 - Aegviidust iga tunni tagant.
Vastuväide: Ei ole reaalne.

Aegviidu suund on eriti tugevalt seotud kaugemale sõitvate diiselrongidega ja dubleerimise oht on päris kõrge. Samas ei tohiks minna igal hetkel ka ümberistumiste teed, sest see tee võib olla libaedam, kui mugavate rongide europlatvormid talvel....
Tippaegadel võib isegi pikendatud koosseis väheks jääda, pealegi on ülivajalik tihedamad sõiduvõimalused. Sihtjaam, välj Tallinnast, märkused

Aegviidu                06.30
Valga                      06.50  Peale Ülemistet järgmine peatus Aegviidu (?), ümberi. eelnevalt rongilt 
                               Aegviidus,  ajavahe 5 min. Tartus ümberistumine Koidula (Võru) rongile ja 
                               ootab ära ka järgnevalt saabuva kiirrongi. Süsteem tagab kõikidest peatustest 
                                (tihedama) ja samas ka kiirema sõiduvõimaluse kogu liini kokkuvõttes.
Aegviidu                07. 10
Valga (Võru)          07. 40 kiir
Aegviidu                08. 10
Narva                      08. 30 Peale Ülemistet Aegviidu, ümber eelnevalt elektrirongilt (?)
Aegviidu                09. 20
Tartu                       09. 40 kiir, peatub ka Aegviidus
Aegviidu                 10. 30
Tartu                       11. 40
Aegviidu                 12. 40
Narva                      13. 00  kiir. Peale Ülemistet esimene peatus Aegviidu, tänasest Narvast erinevalt 
                                edasi Lehtse, Tapa, Kadrina, Rakvere, Sõmeru, Sonda, Kiviõli, Püssi, Jõhvi
Aegviidu                 14. 00
Koidula (Võru)       14. 20 kiir Peale Ülemistet Aegviidu, edasi Tapa, Tamsalu, Rakke, Jõgeva, 
                                              Tabivere, Tartu.
Aegviidu                 14. 50
Valga                       15. 05  Peale Ülemistet Aegviidu, edasi kõikide peatustega,  Tartus
                                           ümberistumine Koidula (Võru) rongile.
Aegviidu                  15. 30
Aegviidu                 16. 00 kiir
Narva                       16. 40
Valga                       17. 10 kiir, Aegviidu, Tapa, Tamsalu, Jõgeva, Tartu, Elva, Palupera.
Aegviidu                 17. 20
 Kehra                     18. 00
Tartu                        18. 20 kiir, Ülemiste, Kehra, Aegviidu, Jäneda, Lehtse, Tapa, Tamsalu, Rakke, 
                                                Jõgeva, Tabivere.
Aegviidu                  18. 50 
Aegviidu                  19. 50 (ümberistumine Aegviidus Rakvere diislile?)
Tartu                         20. 10 kiir, Ülemiste, Aegviidu, Tapa, Tamsalu, Jõgeva
Aegviidu                  20. 40
Aegviidu                  21.40  kiir


Siin olulised kõik ümberistumised (Balti jaamas, Aegviidus, Tapal, Tartus jne). Ajad umbkaudsed, iga peatus peab ronge praegusega võrreldes juurde saama, muide, see paljudes planeeringutes kirjas, miks neid ikka tehti? 
Lisaks peaks arvestama Jõgeva - Tartu ja Tartu - Elva rongide vajadusega jne.
Kõik elektrirongid ei pea tingimata sõitma Aegviiduni, vajadusel vaid Kehrani.
Harju maakonna teemaplaneeringus sooviti päevas peatuvate rongide arvu minu mäletamist mööda Kehras 16, Aegviidus, Raasikul ja Arukülas 12 korda.  Kui palju, kuidas ja kas on igasuguste nüanssidega ariklis viidatud sõiduplaani juures arvestatud?

Ümberistumistega peab olema muidugi ettevaatlik, kõiki neid tuleb vaadata tinglikult küsimärgiga. Sest rakendama peaks ümberistumisi võimalikult vähe. Kui on võimalik oluliselt tihendada sõiduvõimalusi ka väiksemates peatustes, siis tuleb "kiir"diislitest kohati loobuda.


Väide 3 - Keilast iga 15 minuti tagant.
Vastväide - Ei ole reaalne.

Elektriraudtee kodulehel räägiti intervallist 10, mujal kuulda, et 15 minutit. 

Esiteks, Keilast Tallinna suunduvate rongide puhul ei peaks  ühtne intervall-aeg olema oluline mitte Keilas, vaid "sihtpunkti" saabumisel, seega pigem Nõmmel, Järvel ja Tallinnas.
Olenevalt sellest, kas tunnis sõidaks neli või viis rongi, saaks intervalliks 12 või 15 minutit suuremate peatuste puhul. Väiksemate peatuste puhul tähendab see intervalli 24 või 30 minutit. Milline on väiksem peatus? Ja kas terve päeva lõikes ühtemoodi?

Kuna kahes kohas tegemist üheteelise lõiguga, millel ka peatusi, peaks olema optimaalne intervall 15/30. Seega peaks Tallinna suunduv kiirrong väljuma Keilast näit 10.00, aeglane rong umbes 10 minutit hiljem. Kui need rongid kordamööda, peaks olema näiteks 

10. 00 kiir
10. 10
10. 30 kiir
10. 40

Elektriraudtee leheküljel oli kogu päev identne, see näitab selgelt, et tegemist vaid "linnukesega", mingeid piirkondlikke eripärasid pole arvestatud. Ka tähendaks see, et Elektriraudtee loogika järgi sõidaksid Näiteks Paldiskisse ainult kiirrongid? Ei sobi ju panna kahte kiirrongi järjestikku. Seega peab kiirrongid individuaalselt suunama vastavalt sobivusele kas Paldiskisse, Riisiperre või Klooga-Randa. On ju oluline, et tipptunnist erineval ajal võiks olla kindlasti viimasesse ka kiirronge, et taas see rand muutuks aktiivselt kasutatavaks.
Minimaalselt võimalik peab olema ka ümberistumisaeg Keilas Riisperest tulevalt rongilt Paldiski rongile jne.

Balti jaamas on vajalik võimalusel tagada ümberistumine iga rongi puhul, vajadusel mõne rongi saaabumis- või väljumisaega paari minuti võrra nihutades. Ümberistumiseks peaks sobima ka Lilleküla, kui valitsuskoalitsioon oma programmi ämma kapipõhjast üles leiab...

Kõikvõimaliike lisanüansse on küllaga. Olen üsna kindel, et paljudega pole arvestatud, kuid Eestile omaselt tüüpiline on hoida seda Saladust rahva eest varjul ja tuua lagedale alles viimasel hetkel....

*****************************

15. 01

 http://blog.elektriraudtee.ee/search/label/s%C3%B5idugraafik

Elektrirauddtee tõi fb-s vastusena selle variandi, mis ei kõlba kuhugi.

*Kiirrongid ei peatu Nõmmel ega Laagris ega Järvel.
*Liiga tihe intervall Pääsküla suunal.
*Aegviidu suunal pole absoluutselt huvitatud inimeste ümbervõimalustest.
*Üle ühe rongi äravõtmine puhkepäevadel näitab taas mitte mõtlemist reisijatele, vaid matemaatilist lähenemist.
*Ümberistumistega Balti jaamas pole midagi head loota just Aegviidu ja Rapla suuna vahel. Tulemus kaootiline.
*Osa Pääsküla ronge peaks olema diislid (vähemalt tulevikus), sest tuleb sõita Balti jaama teiste rongide "alla". Suvalised ajad ei pruugi sobida. muude aegadega, seega võib Balti jaamas minna kiireks või ilmaasjata pikalt seista. Ei oleks ju otstarbekas diisleid sinna tühjlat kahe elektrirongi vahel kärutada.
*Õhtul umbes kella 20-st peaks ka lähenema teisiti. Näiteks võiks intervall olla hõredam ning Vajadusel mitte saata tihedalt kaugemaid ronge. Pigem peaks Riisipere rong sõitma Keilani, reisijad istuks ümber Paldiskist Tallinna suunduvale rongile ning Keilas olev rong ootaks ära Tallinnast tuleva rongi ja sõidaks tagasi Riisiperre või Paldiskisse. Hoolduse ja remondi koha pealt peaks ka uued rongid olema seotud kilometraazhiga, ning seepärast suvaline "exceli tabeli" järgi kihutamine on kulukas.
Kõik Klooga-Ranna rongid oleks aeglased?

4 comments:

 1. "Väide 1. Raplast rong iga tunni tagant.

  Vastuväited:
  * Võimatu. Tegemist üheteelise raudteega, seega ei saa nii täpset intervalli paika panna."

  Absurdne.

  Just nimelt saab! Just sellepärast peabki, et tegu on üheteelise raudteega!

  See on ka põhjus, miks Šveitsi raudtee oma kitsastes mägiorgudes üheteeliste raudteedega hakkama saab.

  Raudtee on ehitatud sõiduplaani järgi. Sic!

  Kuna raudteeliini ühest otsast tuleb rong iga tund samal ajal, teeb samad peatused ja sõidab ka sama kiirusega, ning teisest otsast tuleb rong samuti iga tund, siis saavad rongid iga tund samas kohas kokku. Ja sinna ka ehitatakse raudteele teine rööpapaar - nagu sõiduplaan vajab.

  Tallinn-Lelle raudteele praegu vast ei jõua uue sõiduplaani alguseks uusi rööpapaare juurde ehitada - mööda tuleb saada seal, kus jaam juba on. Aga sõiduplaani loogika on sama - kui iga tund Raplast rong tuleb samal ajal, peab Tallinnast tulema ka iga tund, ja väljumisaeg selline et mööduksid alati näiteks Kohilas.

  ReplyDelete
 2. Tänud, Anonüümus.

  Kahjuks ei ole raudtee matemaatika. Seda esiteks. Teiseks, osa ronge võivad ja peavad olema kiirrongid. Kolmandaks, ei olegi väga oluline, kas intervall on 59 või 60 min. Oluline on REISIJA, ning seetõttu peab sõiduvõimalusi PARANDAMA. Seda ei tee mitte üksi uued rongid, vaid reisijakeskne sõiduplaan koos kõigi lusaväärtustega (ü,beristumised, ootetingimused, korralik info...).

  Sõnum selles, et tunnine intervall liiga harv. Ahjaa, muide, Tallinnas toimuvad ka ümberistumised erinevatelt suundadelt väljumisi tuleb kohandada ka selle järgi. Totter intervalli tagaajamine ei anna veel põhjust neid reisijaid eirata.

  ReplyDelete
 3. "Sõnum selles, et tunnine intervall liiga harv. "

  Iga täistund 6 kuni 22 kaasa arvatud on 17 rongi päevas.

  Praegu on 11.

  ReplyDelete
 4. Päris andekas nali. Kahjuks ei jaga reisijad sellist matemaatikat, neil teised soovid...

  ReplyDelete

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar