Blogiarhiiv

esmaspäev, 26. september 2011

AVALIK KIRI.

Vabandan kiirustamisest tekkinud kirjavigade pärast!

Saatsin sarnase kirja vanal heal teemal mõnede vaidlusaluste asukohtade  kohta. Eks näis, on sellest mingit kahju või on tegelikkus ikkagi kaugel inimesest. Muidugi tahaks loota, et nende piirkondade elanikud või ka keegi teine loeks ja avaldaks arvamust!

Tere!

Tapa-Narva liinil on ehitamisel Püssi platvorm, mille lahendusega võib rahule jääda. Sonda platvormi asukoht ei pruugi olla parim, kuid erilisi probleeme see ei tekita. Kabala puhul on asukoht petee ja maantee vahel parim.

Rahulolematust aga tekitavad mitmed peatused. Pikaajalise kirjavahetuse tagajärjel on endiselt segusetu, millistest asjaoludest lähtutakse ning millsed võivad olla olulised takistused parema asukoha valiku puhul. Nii on Jõhvi puhul mainitud ülesõidu signalisatsiooni ning asukohta kõveral teeosal, mis mõlemad ei vasta tõele.
Praegused või plaanitavad asukohad ei vasta mitmetele arengukavadele, Ooteplatvormide Standardile ega Valitsusliidu lubadustele ja programmile


Kadrina.

Praegune asukoht on selgelt ebamugav ja ohtlik reisijatele (munakivitee, segavad kaubarongid, autodega ligipääs jms) ning kindlat põhjust, miks platvorm peab olema just praeguses asukohas, ei ole välja toodud. Minu poolt välja pakutud asukoht teiselpool ülesõitu omab mitmeid plusse, mis võivad olla äärmiselt olulised.


1. Jääb ära inimeste liiklemine jaama alal kui kõrgendatud ohuga piirkonnas.
2. Rongile tulekut ei sega teede hõivatus kaubarongide poolt.
3. Ekstreemsetes ilmaoludes võimaldab valida jaamas rongi läbilasketeid, seega väheneb hilinemist ning muude probleemide tekkevõimalus.
4. Olemas piisavalt suur ala bussipeatuse, parkla jt lisandväärtuste jaoks.
5. Võimaldab kokkuhoidu eri liikide transpordi seisukohtade ehitusel, hooldamisel jne.
6. Ühises kohas tagatud parem ülevaade.
7. Lüheneb ja paraneb paljude inimeste juurdepääs ühistranspordile.
8. Ülesõidu kinniolek ei pikene, pigem isegi lüheneb.
9. Oluliselt ei pikene jaamavahe hõivatuse aeg

Kiviõli.

1. Praegune asukoht eelkõige ebasobiv juurdepääsuvõimaluste ja kauguse tõttu elamurajoonidest.
2. Asukoht ülesõidu juures või mõnevõrra kaugemalgi lühendab oluliselt ühistranspordile tulekut, mis on ülitähtis ühistranspordi seisukohalt
3. Ülesõidu kinniolek ei pikene, pigem isegi lüheneb.
4. Uus asukoht võimaldab lisanduva ülekäigu tõttu ohutumat raudtee ületamist kogu ööpäeva jooksul.
5. Inimeste liikumine jaama alal väheneb ning paraneb ohutus.
6. Ekstreemsetes ilmastikuoludes võimaldab valida jaamas rongide  läbilasketeid.
7. Võimaldab kokkuhoidu eri liikide transpordi seisukohtade ehitusel, hooldamisel jne.
8. Ühises kohas tagatud parem ülevaade.
9. Olemas piisavalt suur ala bussipeatuse, parkla jt lisandväärtuste jaoks.
10. Oluliselt ei pikene jaamavahe hõivatuse aeg

Jõhvi.

1. Asukoht jaamateedest eemal tagab võimaluse piirduda ühe ooteplatvormiga.
2. Välistab vajaduse 1. ja 2. kõrvaltee järele sarnaselt Püssi jaamaga, seega tegemist kokkuhoiuga
3. Tagab lühima tee ümberistumiseks bussidele ning tõmbekeskustesse jõudmiseks (kaubanduskeskus, Kontserdimaja jm)
4. Tagab mugava ligipääsu, parkimisvõimalused (isegi olemasoleva parkla kasutamise).
5. Oluliselt lüheneb rongile pääs elamurajoonidest.
6. Tagab ligipääsu promenaadilt, seega asub vahetult piirkonnas, kus liigub valdav enamus linnaelanikest.
7. Võimaldab valida läbilasketeid jaamas ekstreemsete ilmastikuolude korral.
8. Oluliselt ei pikene jaamavahe hõivatuse aeg.
9. Jääb ära ebamugav kõrvalteele sõitmine.
10. Tagab parema ülevaate ja turvalisuse.

Oru.

1. Asukoht ülesõidu juures sarnaselt Kärknale parandab juurdepääsuvõimalusi. See oluline miite ainult Oru asulale vaid ka lähedase piirkonna jaoks (Toila vald).
2. Ülesõidu kinniolekuaeg ei pikene, pigem lüheneb
3. Võimaldab parema ülevaate.
4. Tagab paremad parkimisvõimalused ja bussipeatuse läheduse.
5. Võimaldab kokkuhoidu eri transpordiliikide seisukohtade jm ehitusel ning hooldamisel.
6. Oluliselt ei pikene jaamavahe hõivatuse aeg.

Sõmeru.

1. Asendaks Vaeküla peatust ning tagaks reisijate arvu kasvu.
2. Parandaks suurearvulise elanikega piirkonna liiklemisvõimalusi


Ühistranspordi populaarsuse ja kasutajate arvu suurenemine, seega ka ökonoomsus ei olene ooteplatvormide seisukorrast ega väljanägemisest vaid eriliselt tähtis on asukoht ja lähedus inimestele. Praeguste asukohtade säilmine on tegelikult mittevastav arengukavadele ja suundumustele, millest on piisavalt kirjutanud ühistranspordi eksperdid. Samuti on see oluline regionaalpoliitika seisikohalt.

Kindlasti oleks parim asjade ühine ülevaatus kohapeal, olen selle kohta ka ettepanekuid teinud, kuid siiani pole midagi sellel suunal toimunud.

Loodan, et leitakse lähiajal võimalus kohalesõiduks koos kohalike omavalitsuste esindajatega.

2 kommentaari:

 1. Mina sõidan ka Kiviõli ja tahan ka vanemate kodu lähemale. On aga paha kui läheme pakkiga ja neid veel palju. Miks see on nii kaugel?
  Ja pühapäeval õhtu tahame ka tagasi Kehra, on vaja rongi.
  Aitäh!

  VastaKustuta
 2. Tänud!

  Tasub ehk loota!
  Lisaronge oleks kindlasti vaja, kuid see kahjuks eriti kedagi ei huvita. Kui oleks vastupidi, oleks ammu tagasi aeg, kus oli vähemalt 2 rongi ja R,P kolmaski, kiirem.

  Aga ehk veab ja saate lähemale kodule rongiga.
  Edu!

  VastaKustuta