Blogiarhiiv

esmaspäev, 4. juuli 2011

ÜHISTRANSPORT 7

http://foorum.msts.pri.ee/viewtopic.php?f=15&t=86&start=570

Tänapäeva tehniliste tingimuste juures on võimatu tuua elektrironge Tondini. Kust algab trammiliiklus. Kas ikka on?
Sergei Fedorenko
EVR Infra AS
Toompuiestee 35
15073 Tallinn

Meie 30.06.11 nr 7-6/10-00452/002
Lugupeetud Sergei Fedorenko
Pöördume Teie poole seoses käimasolevate raudteetöödega Harjumaal. Kuna talvel toimunud mitmepoolsel kohtumisel jõuti ühisele arusaamisele, et raudteetööde ajal võetakse arvesse reisrongiliikluse vajadusi ning tehakse koostööd reisiveo-ettevõtjatega raudteetööde kavandamisel.

Kahjuks selgub Teile 28.06.2011 Elektriraudtee ASi poolt saadetud kirjas nr K11/1006, et kavandate Elektriraudtee ASi nõusolekuta rongide nr 0420, 0421, 0400, 0405, 0422 ja 0423 ärajätmist ja Keila kiirrongi Balti jaama lõpp-peatuse asendamist Nõmme jaamaga 11-17. juulil. Arvestamata, et nimetatud rongid on ühed suurema kasutatavusega ning Elektriraudtee ASil ei ole võimalik leida asendustransporti kõikide nende reisijate transportimiseks.

Pöörame Teie tähelepanu ka sellele, et raudteeliikluse korraldamisel on oluline sujuva koostöö leidmine reisiveo-ettevõtjatega ka seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta. Kuna nimetatud määruse artikkel 15 võimaldab rongi käigust ärajäämisel kasutada regressiõigust raudteeinfrastruktuuri majandaja suhtes juhul, kui rongi ärajäämiseni viis raudteeinfrastruktuuri majandaja tegevus. Praegu on meil artikli 15 osas kuni 03.12.2014.a erand ja seda põhjusel, et anda raudtee-ettevõtjatele piisavalt aega selle sätte rakendamiseks valmistumisel.

Kuna tekkinud olukord on kujunenud juba kriitiliseks, teeme käesolevaga ettepaneku korraldada kohtumine ASi EVR Infra, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Elektriraudtee ASi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajatega hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval 6. juulil, kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis või Eesti Raudtee majas. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist on esindajaks teede- ja raudteeosakonna raudteetalituse peaspetsialist Kristi Kuldma. Palun andke teada, millal ja kus kohtumine toimub, allpool olevatele osapoolte e-posti aadressidele.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Marika Priske
kantsler


Suuresti tundub dokumendiregistri kirjavahetus olema avalik. Sellega tutvumiseks tuleb aga teha teabenõue vms ja see lisab ametnike tihedasse päevakavasse veelgi lisa. Enamus avalikkust huvitavad/puudutavad kirjad võiksid kodulehel siiski otse nähtaval olla.

Eks ka aeg ole vaieldav termin. Kas kaaluti ka elektrirongide sõitmist Tondini või isegi lisapöörangute vms paigaldamist Järve-Tondi piirkonda, on mul teadmata. Selge on see, et Kantsleri huvi on põhjendatud, sest elektrirongide liiklus vaid Nõmmeni on hävitav löök elektrirongide populaarsusele. Ja tulevikule. On ju tänase päevani toimivad ajutised sõiduplaanid avaldanud oma mõju reisijate arvule ja rahulolule! Eriti kui paljudki muudatused ei oma selget põhjendust (jaanipõhade plaanidest rääkimata).

2 kommentaari:

 1. Lugupeetud Tiberi Sabo


  Täname Teie tähelepanekute eest seoses ühispeatuste rajamise vajadusega.

  Oleme Maanteeameti kaudu uurinud ühispeatuste rajamise vajadusi Tapa-Narva liinil, kuid vastukaja on kohalike omavalitsuste poolt olnud leige ja saadud tagasiside kohaselt soovitakse säilitada olemasolevat korda.

  Veriora reisiplatvormi asukoha puhul uuriti Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kõiki pakutud variante. Bussipeatuse lähedusse otsustati reisiplatvormi mitte rajada, kuna seal puudub platvormi pikendamise (kuni 150 m) võimalus ja Põlva suuna väljasõidufoorid jäävad ette.

  Lugupidamisega
  Tõnis Laks
  osakonna juhataja asetäitja


  Kristi Kuldma 6397619
  Kristi.Kuldma@mkm.ee

  VastaKustuta
 2. Tänu Tiberi!

  Kisub veidi müstiliseks!? Nii palju kui olen kirjutanud omavalitsustega Narva liinil, siis kuigi KOHATI on huvi tõesti leige, siis enamuses peetakse täiesti loomulikuks peatuste asukohtade muutmine INIMESTE vajaduste järgi

  Veriora puhul ei saa ma päris hästi aru. Verioras ABSOLUUTSELT olemas võimalus ehitada platvorm just nimelt Põlva suuna foori ette, sellega oleks asukoht igati sobiv! Seda soovis ka Veriora vallavalitsus. Ja matemaatikat, füüsikat jms veidi tundes, saab platvormi pikendada ka KOIDULA POOLE.

  VastaKustuta