Blogiarhiiv

laupäev, 30. oktoober 2021

Raha investeeritakse, tulemus nõrk, Pomerants-KIK ja Elroni 834. ämber. Dets 2015.

 

Monday, December 28, 2015

Kaootiliselt edasi!

Meil pidi olema kõik nii hästi ja targalt tehtud, et kui isegi hästi ei klapi, siis teeme sama hästi ja kindlalt edasi, ütles peaminister.
EURORAHADE KASUTAMINE ERINEVATE ÜHISTRANSPORDILIIKIDE JM ÜHILDAMISEKS.


Sellest august kumava valguse paistel küsiks ma muidugi heameelega kõigepealt, miks ei suudeta isegi üheliigilise transpordi ühildamist teha?
Re ja IRL lubasid juba eelmise valitsuse aegu (punkt jõudis ka valitsemisprogrammi), et Lillekülasse tehakse Ühispeatus. See oli täiesti võimalik, mõeldav ja loogiline, sest nagunii ootas ju ees perroonide renoveerimine. Põhimõtteliselt saanuks ka sel puhul hakkama vaid kahe perrooniga, nii, et ühe perrooni ääres (praegunegi) peatuksid läänesuuna väljuvad rongid, teise ääres (kahel pool perrooni) läänesuuna saabuvad ning edelasuuna ja idasuuna rongid. Täiendava võimalusena oleks sama projekti raames saanud lisada pööranguid mõlemale poole perrooni, nii, et paranenuks ka Tallinna jaama vastuvõtuvõime.

Kas midagi tehti? Mitte grammigi. Peale mingi imeliku konkursi, mille võitjatele mingite imelike lahenduste eest anti isegi rahalisi preemiaid. Niipalju siis selle valitsuse suutlikkusest.

2014 aastal andis KIK rõõmustavat infot.

http://www.struktuurifondid.ee/raudteepeatuste-uhenduste-parandamiseks-investeerib-riik-128-miljonit/

ESIMENE SUUR PUUDUS!

Toetus oli mõeldud KOV-idele. Miks nii? Miks ei kaasatud maavalitsusi? Maanteeametit?  Mida tähendas see asjatundmatu , kaootiline lähenemine teemale? Vaatame kõigepealt, mis edasi toimus.

Toetuse saamise tingimused

https://www.riigiteataja.ee/akt/117102014015

Hetkel ei lase nett isegi minna KIK-i kodulehele, "ei usalda seda lehekülge"!? See selleks. taotluse esitasid 44 omavalitsust, rahastuse sai aga vaid 30.

Lühike seletuskiri. Ei hakanud enam MKM-i kirja tegema (KIK ei soostunud ka kutsuma aruteludes kaasa lööma, ehk et see on vaid näide kodanikuühenduste tegelikust mittekaasamisest), küsisin lühidalt selle kohta FB-s

 Tere!
Mis saab nendest omavalitsustest (projektidest), kelle taotlused jäid 30 hulgast välja?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Antud meetme tegevusele eraldatud Ühtekuuluvusfondi vahendid said esimese taotlusvooruga investeeringutega kaetud ning lisarahastust (uut taotlusvooru) hetkel ette ei ole näha.
Neeme Sihv
Neeme Sihv Tänan! Ja ei kaalutud võimalust pakkuda summasid kõigile, kuigi väiksemas ulatuses? Oli see taotlejatega üldse arutelu all?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kaalusime ka seda võimalust, kuid kuna tegu on avatud taotlusvooruga, kus kõiki tuleb kohelda võrdselt, ei saa me otsustada, et võtame ühtedelt taotlustelt raha ära ja anname teistele. Saime teha ainult ettepanekuid taotluste vähendamiseks, mida osad taotlejad ka tegid ning selle arvelt saime rahastada suuremat hulka peatusi. Lisaks oli osadel peatustel sedavõrd väike kasutajate arv, et isegi vähendatud mahu juures poleks investeeringud nendesse olnud õigustatud.
Neeme Sihv
Neeme Sihv Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium , tänud! See, et ettepanekuid tehti, on väga hea sõnum. Kuigi võrdset kohtlemist ma elementaarseks peangi, s.t. et vähendaminegi oleks olnud kõigile võrdne.Küll aga on asjad pahasti, kui mõelda sellele, et sadade ametnike tuhanded töötunnid on tühja jooksnud. Ning kindlasti pole mitmedki neist peatustest üldse mitte väikesed, mis rahastuseta jäid. Ja arengut see pärsib. Nii et kuna summad, mis puudu jäi, ei ole äraütlemata suur, peaks riik selle reservist ka leidma. Et vähem 95% ulatuses /v. a. siis need väiksed kohad), oleksid kõik võrdsed!

Nii siis raisati suurel hulgal KOV-ide ja riigi raha ning ametnike töötunde, tehtud töö läks põhimõtteliselt vastu taevast. Sest kas Rakvere, Kiviõli jt omavalitsused saavad ise oma rahadega projekteeritud tööd tehtud? Ei saa! Vähe sellest, MKM ei saa aru isegi elementaarsest PÕHITÕEST: "....OSADEL PEATUSTEL SEDAVÕRD (KUIVÕRD? MINU MÄRKUS) VÄIKE KASUTAJATE ARV...... - KASUTAJATE ARVU SUURENDAMISEKS ON VAJA IKKA TINGIMUSI PAREMAKS MUUTA!
Kasutajate arvu saabki suurendada vaid reisijatele loodavate paremate tingimuste arvelt. Jätad asjad tegemata, reisijate arv ei kasva sedavõrd, kui võiks! Lihtne ja loogiline, aga kellegi jaoks arusaamatu abrakadabra!

Rakvere.

Juba praegu on busse rongidega ühendatud, näiteks Rakvere-Mustvee, plaaniti veel ka Kunda, Sõmeru jt busside kaasamist.

 http://www.kuulutaja.ee/raudteejaama-tahetakse-rajada-vaike-uhistransporditerminal/

Kahjuks juhtus see, mis juhtuma pidi. Rakvere raha ei saanud. Mida arvab siis asjast keskkonnaminister Marko Pomerants? Tundub, et põhjus on nüüdseks selge.

http://pr.pohjarannik.ee/?p=3749

Pole oluline, kas kellegi idee (või kellegi teisest erakonnast või erakonnatu) on hea või väga hea!


Pomerants ei näinud oma käitumises midagi erakordset või sobimatut. “Mis muud saab olla ühe erakonna huvi, kui et tema inimesed saaksid ellu viia oma programmi,” selgitas ta.
Omad saavad rohkem
Riigikogulane tunnistas ka seda, et mainis vestluses Peetsiga võimalust, et Toila võib sadamaprojekti rahast ilma jääda, kui umbusaldamisest ei loobuta. “Alati on ju vajadusi rohkem kui võimalusi. Ja erakondlikus poliitikas on lihtne – sinna, kus on omad, antakse rohkem kui sinna, kus pole,” sõnas ta.


Oluline on olla OMA JOPE! Muidugi teeb see otsemaid selgeks, miks on meie arengukavad vaid linnukese jaoks. Selleks, et näidata, nagu me oleks eriti innovaatilised ja hirmpalju häid asju tahaks ära teha. Kuid mis teha, kui jõud ei käi üöle. Sellest praegu rääkima ei hakka, kuidas raha jätkuks rohkem, kui miljoneid ei laristaks või riigist raha välja viia ei laseks. See on juba teine ja pikk teema.

Aga "üllatused" (kelle jaoks need on üllatused, minu jaoks mitte, pigem olen seda kõike ette näinud ja öelnud) jätkuvad.

http://www.ohtuleht.ee/709696/tartu-saab-rahasusti-vaksali-piirkonna-arendamiseks

Omad joped siis ikkagi olemas? Tartu saab "võrdsest kohtlemisest" osa peaaegu veerandi kogurahastuset näol!? Iseenesest ju tore, kui midagi ära tehakse! Kuid:

1. Aastaid on räägitud, et kaubateed Tartus pole vajalikud (Koidula), seega peaks need ära kaduma. Kas sellest räägib projekt? Mitte sõnagi.
2. Kas uudis räägib poole sõnagagi sellest, et raudteejaama tehakse peatumiskohad ka maakonna- ja kaugliinide bussidele, ühendamaks nende liiklust ning kasvatamaks reisijate arvu? Mitte sõnagi!
3. Matkajad, lapsevankritega ja ratastoolidega liikujad ei saa Tartus normaalselt teisele perroonilegi. Kas selle asja parandamisest on juttu? Mitte sõnagi.

Linn lihtsalt kasutab ära võimaluse omale jalgrattateid ehitada, Riia mnt tunnel ei ole mitte kuidagi seotud erinevate (ühis)transpordiliikide ühildamisega! Seega saab "võrdsemast võrdsem" lihtsalt raha, kuna ollakse omad?

Kas keegi REISIJAT ka märkab? Ja seda, et ühistransport muutuks effektiivsemaks? Mitte keegi. Siin tahakski teada, mida arvab maavalitsus ja Maanteeamet? Aga nagunii, isegi kui küsida, on vastused sisutühjad.

Muide, Viljandist sain teada, et nemad ei kaasanud maavalitsust ega pea seda ka vajalikuks. Kuigi sealgi olnuks ääretult vajalik maakonnaliinide peatus välja ehitada, tagada ÜHINE INFO jne (ka ühtsest infost räägiti selle teema juures). Kaootiline valitsus arendab ühistransporti ja edendab Eesti elu vaid ühe stiili järgi - IGAÜKS OLGU ISEENDA EEST VÄLJAS JA TEHKU ASJU OMA MÄTTA OTSAST VAADATES! Seda, et see tähendab suuremaid kulusid, ei huvita taas jällegi mitte kedagi. Ja et tulemused on poolikud ehk kaootilised, samuti mitte.
Seega, poolikult tehtud töö head ei tähenda. 

Nõndaviisi siis edendavad meie elu need, kes selleks valitud. Kes ei tea, ei mõista, ei saa aru, aga mitte mingil juhul ei kaasa ka teadjaid!

*********************************

29. 12.

Peab mainima, et iseenesest pole ju Pomerantsi öeldu VALE. Loomulikult, erakonnad peavad seisma selle eest, et nende HEAD ideed saavad täide viidud. Kuid kelle ARVELT? Ja KUIDAS? Need on need küsimused, mis kerkivad. Tartu puhul eelkõige küsimus selles, et kui eesmärk on erinevate (ühis)transpordiliikide ühildamine RAUDTEEJAAMAS, siis peaks raha ka selle alla kuluma. Viadukt on tehniliselt jaam, kuid tunnel ja sild, kaks väga kallist asja, ei kuulu siiski konteksti. Seega klulutatakse raha mitte sihtpäraselt, vaid kellegi huvides. Seda võiks ka südamerahuga kannatada, kui muud olulised asjad oleks lahendatud.
Võib ka peensusteni minna. Tehakse kolm rattaparklat. Kas sealhulgas on kõigis olemas elektrirataste laadimise võimalus? Needsamad ülekäigud, mida jaam vajab - kas autodega tulijad-parkijad saavad oma kohvritega korralikult teisele perroonile?
Muidugi jäävad ka muud küsimused. Kuhu paigaldatakse tablood?, Kas neid näeb "mugavalt"? Kas nende juures, ühes kohas on ka muud infostendid? Kas raudteejaamas näeb ka Tartu bussijaama busside sõiduplaani? Jne jne.

Eks tuleb jälgida, mida saab tehtud, mida mitte. Kuigi sellest pole suurt kasu. Kui asi tegemata, siis hiljem on hilja. Samas ei maksa tegijatel lootagi, et viletsalt tehtud asju keegi märkama ei hakka! Süüdistada saab vaid iseennast!

*********************************

09. 01. 16

 http://www.kuulutaja.ee/rakvere-jai-raudteejaama-projektirahast-ilma/

 

***********************************************************

 

Wednesday, December 30, 2015

Elroni 834. ämber!

Mis siis juhtus ja mis edasi sai? Kas tegemist liivakasti ämbrikese, ämbri või vanniga?

http://tarbija24.postimees.ee/3451331/rongiliiklus-oli-hommikuse-tipptunni-ajal-hairitud

Peab kohe ära mainima, et "Tõuge teel" tähendab võimalikku rööpamurdu. ja et tegu ei pea olema praakrööpaga, nagu pläralas kohe teemaks võeti "ekspertide" poolt. Võib, aga ei pea. Temperatuuride kõikumised mõjutavad olulised rööpaid, sest need on ju metallist. Ja alati ei pea põhjuseks olema temp -40 kraadi vms.
Teiseks, selliste olukordade puhul võibki eeldada üsna pikaajalist "taristuriket" (ime, et seekord öeldi otse välja), sest ohutus nõuab tee ülevaatust, rööpamurru hindamist ja otsustamist, kas rongid saavad sõita antud kohas vähendatud kiirusega, tuleb asuda rööbast vahetama vms. Seega, raudteel ei saa üldjuhul ette öelda, et "rongiliiklus taastub ...min....tunni pärast". Et info rongide liikluse katkemise kohta - kuni kaks tundi - välja öeldi, oli iseenesest õige ja igati vajalik otsus. Kelleni see info jõudis? Igatahes mitte perroonil vm ringitatsavate peata kanadeni! Koduleht ja Delfi ei ole 21. sajandil enam mitte mingil juhul piisavalt aktsepteeritavad infoedastusvahendid!
Et sellest ei ole siiani aru saadud , on üks ämber. Eks seekord oli neid järjekordselt mitu, või lugeda see üheks "muusikapalaks", on juba maitse küsimus.

NB!
MITTE KUNAGI POLE ELRONI (MKM-i vt) PUHUL TEADA, KAS EI TAHETA NÄHA VÕI EI NÄHTA, KAS EI SAADA ARU VÕI EI TAHETA SAADA JNE!!!

"Tõuge teel" juhtus tööpäeva alguses. See võib tähendada nii seda, et mõni "apsakas" on andeksantav või vastupidi, see muudab ämbri hoopis kõlavamaks. See selleks. Ärme unusta, et Elron on uute rongidega opereerinud juba üle kahe aasta! Kas midagi on selle aja jooksul muutunud paremaks? On õpitud vigadest? Muidugi on! Kuid sisuliselt on probleem ikka sama, paremaks on muututud vaid pisiasjades (mis muidugi ka äärmiselt olulised) ja sellega ei saa mitte kuidagi rahul olla!
SEDA ENAM, ET ON JU PIISAVALT ÖELDUD, KUIDAS MIDA TEHA JA ÕPPIMISVÕIMALUS ON JU OMETI OLEMAS!?
1. Ei mõisteta raudtee spetsiifikat!
2. Ei mõisteta reisijate vajadusi!
3. Ei mõisteta info tähtsust, sh selle edastuviisid jm.
4. Ei mõisteta, et info edastamine kuskil kodulehe nurgakeses ei ole piisav.
5. Ei mõisteta, et asjad saavad selgemaks vaid reaalses elus kaasalöömisega või kui sellest ei aita, siis tuleb kuulata!
Jne jne.

Võtame lähemalt!
Mingiks hetkeks olid inimesed istumas erinevates rongides, liikumas jaamas vms. Mingi info nendeni jõudis, kas siis valjuhääldite kaudu või teenindajate poolt, kui nendeni millalgi ka mingeid infokillukesi jõudma hakkas. Seega, nende poolt ämber või ämbrid põhjustatud ei olnud. See on oluline, sest ühe suurema liiklushäire korral näiteks Edelaraudtee mõni vastutav ülemus ei vastanud isegi pidevatele telefonikõnedele, hiljem suudeti aga süüdlasteks tembeldada Balti jaama infopunkti/kassa töötajad ja nad preemiast ilma jätta. Mis juhtub Elronis, pole teada, aga nagu ütlesin, ehk on ikkagi midagi õpitud ja terakese ka mõistma hakatud. Kuigi vaid terakese. Preemiad aga......

PRAKTILISELT KÕIKIDE SIINPUUDUTAVATE TEEMADE JA PROBLEEMIDE KOHA PEALT OLEN VAREM KORDUVALT TEINUD ETTEPANEKUID NII ELRONILE, MKM-LE, EESTI RAUDTEELE jt!
Seega, kõik peaks olema kursis PROBLEEMIDE VÕIMALIKE LAHENDUSVIISIDEGA, JÄRELIKULT EI SAA VÄITA JÄRJEKORDSELT, ET.....PROBLEEME POLE, NENDEGA TEGELDAKSE vms.

* Elroni "kontor" asub Pääskülas, kuigi peaks asuma Balti jaamas!
Olemas on nii Eesti Raudtee (riigiettevõtte nagu Elrongi) maja, on olemas ootesaal ja info/kassa, on olemas ka väike jaamahoone (mis peaks olema tegelik jaamafunktsioonidega hoone - kassad, ootesaal, infopunkt, sh ka turismiinfo jm). Kuid Elron ehk riiki ei pea endiselt vajalikuks teenuse jõudmist inimeseni ehk reisijani võimalikult parimal moel!


Kui häire rongiliikluses toimub peale kl 10-t, siis saab abi ehk SIIT! Siitsamast, kus nendel akendel peaks olema hoopis teistsorti kirjad ja seda eriti väidetava paremaks muutuva alkoholipoliitika tõttu! Kuid esialgu pakub riik hea ja parema rongiliikluse, info, turismi jm asemel võimalust shopata! Meie riigi visiitkaart- viinapood! MIKS PEAB OLEMA VAKSALIS NII UHKE VIINAPOOD, JÄÄB ARUSAAMATUKS! KAS SELLEKS, ET REISIJA SAAKS MASENDAVA ELU NATUKENEGI RÕÕMSAMAKS MUUTA JA PÜÜDA SEDA HILJEM RONGIS KA TEISTE JAOKS TEHA?
(TEEMA PUUDUTAB KA MUIDUGI VASTASRINDA, EHK POLITSEID. VÕI VÄHEMALT LEPINGULISE (POLE VAHET, LINNA, RIIGI VÕI KELLEGI TEISE LEPINGUPARTNER) TURVAFIRMA PUNKTI OLEMASOLU!
 
Infolauas/kassas töötas vaid üks inimene. Tegelikult mõistetav, sest aasta eelviimasel päeval oli sõitjaid ikka vägagi vähe! KUID (korduvalt öeldud) Elron pidanuks koheselt suunama vastutava isiku (juht kontorist!) infolauda appi! Ei päde (seda sõna armastatakse kasutada), et selle töötaja PEAB ISE HAKKAMA SAAMA, PIISAVALT KOOLITATUD jm, sest eriolukorras on kõikvõimalike toimingute hulk selgelt üle võimete! Kordan, õnn, et täna oli vähe sõitjaid!
Vastutav isik saab tegeleda info võimalikult kiire hankimisega, (ka asendusbusside, nende peatuste (mille kohta on Elroni info siiani absoluutselt puudulik), selle edastamisega teistele töötajatele ning, mis eriti oluline antud olukorras - ANDA PIISAVA SAGEDUSEGA INFOT VAKSALI AUDIOKANALI KAUDU ning VÄLTIMA VALEINFO ANDMIST! Konkreetsemalt, info, mis valjuhääldite kaudu peaks reisijateni jõudma, on ebapiisav! Seda peaks uuesti ja uuesti kordama ning tõkestama lindilt automaatselt tuleva valeinformatsiooni, a la "Rong Tallinn-Riisipere väljub 10, 5, 2 min pärast .... teelt"! Mitte midagi ei välju ju!? See tekitab vaid segadust!

Lisaks, suurem infopunkt võimaldab lahendada kiiremini väga paljusid erinevaid probleeme - piletite tagastamine j.

* Korduvalt informeeritud, et:

Audiosüsteem Balti jaamas ei toimi piisavalt hästi. Seda on kuulda vaid teatud kohtades, seega, suur osa harva edastatavast infost jõuab minimaalse aru reisijateni! Kuigi korduvalt sellest teavitatud, ei ole mitte midagi muutunud!

* Info rongides. Rongides on olemas ekraanid, tablood ja häälteavitus. Mitte ükski neist ei edasta mitte mingisugust infot!!!
Tegelikkuses peaks olema n.ö. otsejuhtimisega võimalik edastada info kõikidesse käigusolevatesse rongidesse, vähemalt ekraanidele ja tabloodele), et "tegemist on rongiliikluse olulise häiringuga, mis puudutab eelkõige .....suuna ronge" ning "esimesel võimalusel anname selle kestuse jm kohta täiendavat informatsiooni"! Miks on see vajalik, arvatavasti selgitust ei vaja. Nii palju peaks küll igaüks ise mõistma! Küll täpsustan aga, miks on see vajalik TEISTE suundade rongides. Tulles näiteks Raplast (Aegviidust vm), võib reisija plaanida ükskõik kuhu, mis põhjusel ja kuidas iganes jõudmiseks) ümberistumist teisele rongile vm transpordile,. Saades PIISAVALT VARAKULT infot häire kohta, jõuab sageli oma plaane muuta, väljuda näiteks Balti jaama asemel Tallinn- Väikses vm, ning suunduda trammile, kutsuda vastu takso vms. ELEMENTAARNE?

Sama info peaks olema "reaalaja infotabloodel kõikides peatustes". Mida ei ole siiani ja millest räägitakse näiteks eurorahastuse toel mõningates peatustes plaanitavana.
See on aga karm ootus! Teades, kuidas Eesti raudtee, Elron, MKM jt ei suuda mitte kuidagi tagada siiani infot peatustes ÕIGES KOHAS, MAHUS, TASEMEL, siis mis TASE saab olema neil süsteemidel........... See on päris jube! Kas tehakse  TAAS ASI, MILLEKS KULUTATAKSE PALJU RAHA, AGA TULEMUS ON......???

* (See on tegelikult MKM-i ja Eesti Raudtee, mitte Elroni ämber. Vähemalt suuremas osas.)
 Lühidalt: kaheteelises piirkonnas nagu on läänesuunal Tallinnast Laagri taha, saab ühe tee rikke korral ikkagi lubada liinile ronge mõlemas suunas. Tõsi, ohutusreeglite tõttu on see aeganõudvam. VAREM oli Tallinna ja Pääsküla vahel veel üks jaam, Nõmme. Raudtee renoveerimise käigus see kaotati ja kuna korraga saab JAAMAVAHEL olemasolevate süsteemide rikke korral üldjuhul olla vaid ÜKS RONG, pikeneb koheselt selle süsteemi puhul rongide INTERVALL! Ühesõnaga, hoiti kokku mõne pöörangu pealt, tagajärjeks on, et reisijad kannatavad oluliselt tugevamini, kui vana süsteemi korral. Seda enam, et rongiliiklus on nüüd tihedam.

* Sellest johtuvalt tuleb eriti teravalt esile teine probleem. Kui juba enne perroonide renoveerimist küsisin ametlikus kirjavahetuses, MITU TÄIENDAVAT PERROONI ( sellest sõltub vastuõtu-ärasaate teede arv Balti jaamas) ehitatakse, siis sain vastuseks: "MEIE ARVESTUSTE JÄRGI OLEMASOLEV TARISTU ON PIISAV"!!!!
 MINU ARVESTUSTE JÄRGI AGA EI OLE! Ja ei olegi! Kuna üpris kähku said Balti jaama teed TÄIS, siis ei saanud ka (vt eelmist punkti) rongiliiklust piisavalt kiiresti ümber teha! See aga hakkab omakorda mõjutama juba ka edela- ja idasuuna rongiliiklust!

NB!
Hiljem on teatatud, et perspektiivis on siiski võimalik KAHE-KOLME lisatee (perrooni) ehitus ja seda seotuna Balti jaama turu ümberehituse ning projekteerimisega. Balti jaamas olev turg kolib nüüd depoosse ja ehitus läheb lahti!

OLGEM NÜÜD TÄHELEPANELIKUD!
Kuna IRL-i ja RE valitsus jättis täitmata ka oma lubaduse, ehitada Lillekülla ühistranspordi terminal, sh TÄIENDAVAD PÖÖRANGUD, mis võimaldaks Tallinna jaama paremat tegevust, siis on äärmiselt vähe USUTAV, et viga Balti jaamas PARANDATAKSE!  Et ehk ehitatakse täiendavad teed!
Selle peale võib 99,9% tõenosusega mürki võtta!

Selline veaparandus aga annaks olulise muutuse liikluses paremuse poole! Seda enam, et kohati juba praegu ei saa planeerida tipptundidel piisavalt palju ronge läbilaskevõime vähesuse, sh siis teede arvu tõttu!


Mis see on? Kaasaegne reaalajas töötav tabloo? Kas see näitab, et planeerijad ei suuda reaalses elus toime tulla?

Vähe sellest, selline tabloo ei peaks olema perroonil enamjaolt vaid hoopis sobivamas kohas. Kus sellelt saaks infot ka bussiga sõitja, peatusest möödaminevad (potentsiaalsed reisijad) inimesed jt!

 See on siis järjekordne ämber, mille muutmisega, nagu näha, ei kavatse tegeleda ei MKM, Maanteeamet, Eesti Raudtee, Edelaraudtee, Elron, KOV-id ega mitte keegi teine? Ehk siis laristame endiselt rahadega ja teeme asju linnukese pärast, mitte asja tarvis?

Sellel teemal olengi põhilise osa ettepanekutest viimaste aastate jooksul, nii tuhandete kirjadeni ulatuvas kirjavahetuses kõikvõimalike ametnikega, kui siinsamas blogides. Aga vigadest õppida nad ikka ei suuda! Vähemalt enamus neist.
See muidugi on kõige värskemalt näha värskes KIK eurorahastuse programmis, millest olen juba samuti kirjutanud!

Mis aga täna head meelt teeb, on see, et hommikuste reisijate vähesuse tõttu ei saanud (loodetavasti) vähemalt infokassa ja teenindajad reisijate vihalaviini ENDA kaela. Sest tavaliselt nii juhtub, kuna KONTOR ON KAUGEL JA KÕRGEL!
5 comments:

 1. Edela jaamades vist teavitab reisijaid üldiselt jaamakorraldaja, kes - info olemasolul muidugi - võimalikult operatiivselt ka hilinemistest teada annab. Muidugi on mõnes kohas need mögafonid mitte kõige paremates kohtades ja Tallinna pool riigikeele oskus vilets teavitamaks ootamatutest olukordadest.

  Aga mõte on iseenesest hea ja tahe on olemas.

  Reply
 2. Tänud!

  Jaamades vast küll, peatuskohtades aga mitte. Igatahes parem, kui mitte midagi. Kuigi igati nõustun, et kohati pole ka mõnes jaamas hästi kuulda jne.

  Elroni sõiduplaanides puudub ka märge, milline sõiduplaan kehtib riiklike pühade ajal.

  Reply
 3. Värskem uudis, mis järjekordselt tõestab, et infot antakse vaid selleks, et "linnuke kirja" saaks.

  http://tarbija24.postimees.ee/3454391/kulbok-elron-eksib-euronouete-vastu

  Reply
 4. Kedagi ei koti see baltijaam. Tulevik on ülemiste superterminalis. Küsimus on pigem jah, et kuidas saab ühendada keila-paldiski haru sinna. Võibolla on variant ehitada kurv lilleküla staadioni juurest. Võibolla on variant kusagilt mujalt. Rapla-Pärnu haru saab palju paremini ühendada kuigi tuleb ilmselt kahetasandiliseks teha järvevana ülesõit ja midagi ette võtta veerenni väljasõiduga. Arvatavasti pannakse see kah kinni :P

  Reply
 5. Tänud!

  Ülemiste ei saa kunagi suuremaks ega olulisemaks kui Balti jaam. Seda enam, et meie antsud ei suutnud isegi bussijaama sinna üle viia.


  Läänesuuna parim ühendusvõimalus on Järvevana tee haru kaudu. Olgu siis Liiva piirkonnast ühendus edasi viia või juba peale Männikut.
  Igasugune mõtlematu kinnipanemine näitab paraku vaid taseme puudumist.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar