Blogiarhiiv

pühapäev, 25. detsember 2011

TAGASI VAADATES AASTALE 10224


Verivorst, liha ja praekapsas söödud, saab õnneks veidi puhata ja natuke ka möödunule mõelda. Aasta olnud tegelikult päris asine ja tegus. Mitte ainult minul muidugi.

Sõiduplaanidega tegelemine juba kauane tegvus, ühistranspordiprobleemid üldisemalt eriti just sel aastal siis. Ja ega pole tulemused pahad. Siin-seal ikka kuultatakse välja aasta teod ja tegijad. Tahaks ka ise mõne asja eest tänada.
Millised olid parimad asjad, mis tänavu juhtunud?

Pulli ja Sürgavere peatused, Türi-Viljandi raudteeremont - tänud Edelaraudteele, Sürgavere külavanemale hr Eero Jänesele!

Kärkna peatus - tänud MKM-le ja TJA-le!

Uued parklad mitmetes uutes peatustes - tänud AS EVR Infrale!

Männiku puhkeala esimesed tulemused - tänud Nõmme linnaosale ja Saku Vallavalitsusele!

HAKUKEse avamine - tänud Margus Jaansonile, Järlepa inimestele ja teistele asjaosalistele!

Sild üle Keila jõe - tänud Kohila Vallavalitsusele!

Valgamaa transpordiuuring, samm edasi uuringute tasemes - tänud Valga Maavalitsusele ja Regiole!

Tartu tunneli avamine - tänud Tartu Linnavalitsusele, Edelaraudteele, Eesti Raudteele, MKM-le!

Asine väljasõit Narva liinile - tänud MKM-le, TJA-le ja Eesti Raudteele, Valentina Luninale, inimestele KOV-idest, kes osalesid ja teemaga edasi tegelevad!

Kergliiklustee Männikult Sakuni - tänud Saku Vallavalitsusele!

Tänud Jõeveere talule,
Siljale Roosisaarelt,
RMK-le,
Maanteeametile,
Henrile,
Terjele,
Raulile,
Anule,
Ronnile,
Indrekule,
Aini`le,
A. Tõnule,
Estrale,
Priidule,
Anne-Marile,
Kalvile,
paljudele vallavalitsustele ja paljudele teistele!

On hea tõdeda, et asjad on muutunud paremaks! Mis edasi? Tahaks selliste arengute jätkumist ning, et rohkem leiduks inimesi, kes soovivad oma panuse anda elu-olu paremaks muutmisel. Päris põnev on teada, et 30-ndal sõidab erirong Viljandisse.

Millised aga aasta tegemata teod? Ja mitte päristegijad?

Koidula bussipeatuse pooleliolek ja bussiliinidega ühendamatajätmine.
Piusani ei sõida rong!
Rapla Maavalitsus  jpt pole suutnud käivitada Hageri-Saku-Tallinn bussiliini.
Rapla Maavalitsuse ükskõiksus bussiliikluse tihendamiseks raudteejaamas.
Käivitumata ka bussiliin läbi Soomaa.
Pullis tegemata bussipeatus, parkla ja muu juurdekuuluv, puudub ühendus Sindiga.
Rakke inimeste rongisõiduvõimalused pole paranenud.
Rongilt 0013 ebamugav ümber istuda rongile 0045.
Viljandi Linnavalitsuse ükskõiksus Paala peatuse ja bussiliinide pikendamise (rongijaamani) suhtes.
Puuduvad ülekäigud Tartus, Tabiveres, Vaivaras jm.
Mõnede peatuste ooteplatvormide mitte just kõige parem asukoht.
Reisijate ootetingimuste puudumine ja nende oluliseks mittepidamine.
Kõnnu peatus taastamata.
Vorbuse, Kalevi ja Energia peatuste valmimise venimine.
Jalgrattakohtade vähesus rongides.
"Mugavad" istmed, "kohviautomaadivalmidus" jm märksõnad, mis demonstreerivad tulevaste rongide halbu külgi.
Mustjõe peatuse nihutamatajätmine.Mõni väiksem, mõni suurem mure. Ometi olulised nii kohalikele elanikele kui regionaalpoliitiliselt. Rakkes tegid kuuldavasti pöördumise ka noored ühiskirjaga, sõitjaid on palju, ajad aga hetkel mitte kõige sobivamad. Tabiveres vajavad inimesed  ülekäiku, et ohutumalt raudteed ületada. Vorbusel oleks kindlasti palju sõitjaid ja kohalikud oma soovi avaldanud. Kindlasti oleks ka Kalevis sõitjaid, muidugi sessoonselt, kuid see-eest ajuti vägagi palju. Energiast rääkimata. Ega kõik head teod ja tegematajätmised tulegi kohe meelde.

Tänud Tiberile, Pirtsule ja teistele, kes siia kirjutanud!

Tänud Matkaspordi kinkekaardi eest!

Tänud paljudele töökaaslastele, kes ikka abiks olnud!

 Ja muidugi tänan Kadit!6 kommentaari:

 1. Raudtee puhul teemasid nii palju millega tegeleda... Tea kas MKMi poolt välja pakutud 6 peatust Võru liinile on lõplik... Uskumatu sai teoks ja väljasõit Narva liinil toimus? Kui nii, siis minu suhtumine muutub leebemaks ametnike suhtes.

  VastaKustuta
 2. Tänud Tiberi!

  Mingil juhul ei saa nood 6 peatust olla lõplikud! Ise usun, et MKM-is seda väga hästi mõistetakse. Vastasel juhul tuleb lihtsalt pidevalt hakata vastama kõikvõimalikele kirjadele, a la miks seda peatust...

  Narva liini väljasõit oli vägagi edukas ja mis peamine, näitas ära, et EVR vaid sõnades konsulteerib KOV-idega, tegelikkuses üritas ja üritab projektid valmis teha ning katab kõrvad kinni seejärel. Ja et neil puudub absoluutselt igasugune huvi ja ülevaade kohalikust elust.

  VastaKustuta
 3. OOTEPLATVORMIDE ÜHILDUMINE UUE REISIVEEREMIGA EDELARAUDTEE INFRASTRUKTUURI AS RAUDTEEVÕRGUSTIKUL

  Oleme oma tegevuskavade koostamisel olulisel määral lähtunud uute reisirongide kasutuselevõtmisest ja sellest lähtuvast vajadustest rekonstrueerida lähiaastatel uute reisirongide nõuetele mittevastavad reisijate ooteplatvormid jaamades ja peatuspunktides. 1.jaanuariks 2012 on kõigist Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevõrgustikul asuvast kasutuselolevast reisijate ooteplatvormist standardi EVS 867:2003/A1:2007 kohaselt rekonstrueeritud 19 ooteplatvormi.
  2012 tegevuskavas oleme planeerinud seitsme ooteplatvormi rekonstrueerimise ja/või ehitamise vastavaks kõigi kehtivate nõuetega järgmistes jaamades ja/või peatuspunktides:
  1) Liiva jaam;
  2) Saku peatuspunkt;
  3) Kiisa jaam;
  4) Roobuka peatuspunkt;
  5) Kohila jaam;
  6) Hagudi peatuspunkt;
  7) Rapla jaam.
  Nimetatud platvormide projekteerimine on hetkel valdavalt töös (Kohila ooteplatvormi ehitusluba nr 998 on väljastatud 02.06.2010) ja ehituslubade taotlused esitame teile võimalikult koheselt projekteerimistööde lõppemise järel.
  2013/2014 tegevuskavade kujundamisel oleme kavandanud uute ooteplatvormide ehitamist ja/või rekonstrueerimist vastavaks kõigi kehtivate nõuetega järgmiselt:
  1) 2013 Tallinn-Väike jaamas, Lelle jaamas, Käru peatuspunktis ja Türi jaamas;
  2) 2014 Koogiste peatuspunktis, Viluvere peatuspunktis, Tootsi jaamas ja Pärnu reisijaamas.
  Ooteplatvormide ehitamise ja/või rekonstrueerimise kava 2012/2013/2014 võib muutuda tulenevalt meie poolt kavandatud rahastamisvõimaluste rakendumisest.
  Arvestades Kolu peatuspunkti kasutavate reisijate vähesust, ei pea me uue ooteplatvormi ehitamist või olemasoleva rekonstrueerimist antud peatuspunktis mõistlikuks, pigem on reisijateveo-ettevõtjal mõistlik algatada protsess avaliku reisijateveo lõpetamiseks Kolu peatuspunktis. Pärnus on koostöös reisivedu korraldava Edelaraudtee AS ja kohalike omavalitsuste esindajatega rongireisijate paremaks teenindamiseks algatatud arutelu peatuspunkti rajamise kohta Pärnus Papiniidus asuva kaubanduskeskuse piirkonnas ja sinna uue ooteplatvormi ehitamist.
  Palume käesolev kiri lugeda ka protokolli nr. I-26-11 vastuseks.

  Lugupidamisega
  Rain Kaarjas

  VastaKustuta
 4. Ahh mis mina nüüd siis :)

  VastaKustuta
 5. Tänud, Tiberi!

  Loodetavasti Liiva platvorm nihkub Tallinna poolsesse kõrikusse ja Kiisa samuti. Peaks uurima, kummale poole Hagudis planeeritakse, parem oleks praegusest vastasküljele, juhuks kui taastatakse jaam.

  Kolust muidugi kahju. Et Tallinnast sinna ja tagasi ühe päeva jooksul ei saa, on muidugi marjulised kaotatud. Õhtuti vahel ikka sõidetakse, paar inimest perioodiliselt. Mind teeb kurvaks see, et ühe väikese rahasumma pärast lihtsalt tõmmatakse kriips peale! Nagu Kõnnugi! Mis sellest nüüd kasu on? Sõit paar minutit kiirem vaid!?

  Pärnu muidugi Papiniidu koha pealt väga vajalik. Ja sed koostöös KOV-ga , et siduda Ikla jt suundade bussidega.

  VastaKustuta
 6. Kadi piltideta oleks see blogi hoopis kahvatum!

  VastaKustuta