Blogiarhiiv

neljapäev, 18. august 2011

EESTIMAA VAIKNE HÄÄBUMINE

Siin pole meil küll kedagi teist süüdistada peale nende, kelle oleme valinud...

http://www.virumaateataja.ee/534118/juhtkiri-sisejulgeoleku-surnuaed/

http://www.virumaateataja.ee/534116/pritsimeestel-napib-raha-paastesoidukite-kasutamiseks/

Järgnev siit:
http://www.stardiplats.ee/Uudised/milleks-meile-maksud.html

 

Milleks meile maksud?

Maks on rahaline kohustis, mida inimene või ettevõte maksab riigile või kohalikule omavalitsusele vastavalt seadusele. Makse kogutakse, et riigid ja kohalikud omavalitsused saaksid pakkuda igapäevaeluks vajalikke erinevaid teenuseid, näiteks tänavavalgustust, teha teederemonti, maksta pensione, lastetoetusi, üleval pidada koole jne. Eesti maksusüsteem jaguneb riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on tulumaks, sotisaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. Kohalikud maksud on müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede- ja tänavate sugemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Vastavad jaotused on tehtud sellest, kes maksu kehtestab ja kokku kogub. Kuid on ka erandeid, näiteks maamaks laekub 100%-liselt kohalikule omavalitsusele, aga ikkagi on riiklik maks.


Järgnevalt ilmestab Eesti maksusüsteemi maksupuu, maksupuu  näitab mille jaoks erinevaid makse kogutakse.
Maksupuu juurte osa kujutab nelja kaalukamat maksu Eestis: tulumaksu ja sotsiaalmaksu (otsesed), aktsiise ja käibemaksu (kaudsed). Otsesed maksud võetakse otse inimese sissetulekult, kaudsed maksud on aga lisatakse poes olevatele kaupadele. Aktsiisid jagunevad tegelikkuses veel: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja pakendiaktsiisiks.
Maksupuu võra roheline osa kujutab maksuraha kulutamist, maksuraha kulutatakse nii haridusele, transpordile, tervishoiule, riigikaitsele, pensionitele, emapalgale, spordile, kultuurile, põllumajandusele jne. Puu rohelised oksad on suuruselises vastavuses maksuraha kulumisega antud oksale. Nagu näha kulub enam maksudest tervisehoiule ja sotsiaalsele kaitsele ning ka muudele riigikuludele, milleks on sport, kultuur, keskkond, põllumajandus ning suur osa maksudest läheb ka kohalikele omavalitsustele, milleks on vallad ja linnad.
Oluline on teada, et maksud jagunevad aluspinnasele õiglaselt ja ühetaoliselt ning võrdsetel alustel. Kui üks juureosa saab kannatada - nt maksupettuse tõttu -, kannatab kogu puu ja mõni oks puu võras on selle tõttu sunnitud närbuma.

Jättes maksud maksmata ei ole kättesaadavad:
  • koolid, lasteaiad ja ülikoolid
  • haiglad ja tervisekindlustus (perearst)
  • julgeolek ja turvalisus (Politsei, Päästeamet, Piirivalve, Kaitsevägi)
  • ühistransport (bussid, trammid, trollid, rongid)
  • maanteed ja tänavavalgustus, veevärk
  • pensionid


Allikas Maksu- ja Tolliameti juhendmaterjal „Juhend õppematerjali koostamiseks töökasvatuse valdkonnas“


Millised on Eestimaa juured? Ja kui hästi neid toidetakse?

Kas sotsidel alati paremad ideed? Kusjuures mina tõstaks 25 %-ni. Ilus ümmargune osa!

http://poliitika.postimees.ee/183624/sotsid-tahavad-tosta-tulumaksu-ja-alandada-kaibemaksu/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar