Blogiarhiiv

Teisipäev, 6. november 2012

Kus on võimekad juhid?

Müstiline! Kuidas on asi üldse niikaugele lastud? Targemad pead ammu rääkinud sellest, mida mina aina üle korrutan. Tänavavalgustus!


http://online.le.ee/2012/11/06/amblikuvork-linna-kohal-2/#comment-5949

Poste tuleb juurde: tänavavalgustuse uuendamise projekt nõuab, et kaabel, valgustid ja postid kuuluksid linnale


Enne kui Haapsalu saab 3,036 miljonit eurot maksva tänavavalgustuse, tuleb lahti harutada sasipundar, mis puudutab kaableid, elektri– ja sideposte ning TV–kaableid posti otsas.
Austria riigilt saadava toetuse üks tingimus on, et elektrikaabel, valgusti ja post peavad kuuluma toetuse saajale. See tähendab, et Imatra Elektri või Elteli praeguste postide otsa ei tohi uut valgustit panna.
Lahendust, kuhu linn oma valgustuspostid paigaldab, kui ühel pool tänavat on elektri– ja teisel pool sidepostid, keskel aga vee– ja kanalisatsioonitorud, aselinnapea Peeter Vikman veel pakkuda ei oska.

Kas tõesti ei ole mingit lahendust? Miks ei saa tagada nendesamade asjade - et kaabel (post) ja valgusti kuuluksid linnale, aga elektrivarustus eraomanikult? Ehk...kinnistuomanikult? Vähemalt suuremas osas!?
 On selleks vaja muuta seadust? Aga meil on ju võimekad juhid, kellele pole isegi asendust!?

Imatra Elekter on mõnel tänaval valmis lubama, et tema jaotusvõrgu kaablikraavi pannakse ka tänavavalgustuse kaabel, kuid ta ei taha seda kuigi meelsasti lubada vanalinnas.

Tänavavalgustuse renoveerimine on kaasa toonud hulgaliselt probleeme, mille erinevad lahendused on erinevate kulutustega seotud. Probleemiga on küll kiire, kuid hea tahtmise korral saaks tagada ühe lahenduse võimaluse.

Uute postide, kaablikraavide, postide jms asemel tuleb leida võimalus süsteemi muutmiseks, olgu või seaduste kiirkorras muutmisega.Väikeste valgustite energiakulu on niivõrd väike (mina kasutan majaümbruse ja väravaesise ehk külatänava valgustamiseks 5 säästulampi ja täiesti piisav on 11-13 W), et ei saa nn diskrimineerimiseks mingil moel pidada. Valgustust ei vaja linnatänav kui maantee, vaid ainult kõnniteed. Sellel teemal on olnud kirjutisi ja tõenäoliselt ka uurimusi. Isiklikult olen veendunud, et linnatänavatel on liiklus turvalisem ja autojuhid tähelepanelikumad kui valgustatud on vaid ristmikud ja ülekäigurajad. Kõnnitee valgustuse peaks tagama kinnistuomanik, seda eriti vanalinnades miljöösobilike valgustitega ja nende paigalduse tagab omavalitsus. Nii kuuluks seadmed näiteks Haapsalus linnale, ära jääks tänavavalgustuse juhtimise süsteemi ehitus. Ära jääks ka tuhandete tonnide metallikulu postidele (rääkimata liiklusohutuse suurenemisest), kaablid, kallid valgustid ja süsteemi kulukas hooldus kõrgete valgustuspostide tõttu (tõstukmasinad jms). Rääkimata linnaruumi visuaalselt risustavad postid ja kaablid.

Vaid ristmike ja ülekäikude puhul tuleb leida eraldi lahendus, ehk saaks selle siduda LED-lampide ja päikesepaneelide kasutuselevõtuga? On ju Euroopas päikeseenergiakasutusel palju edusamme tehtud, Väga energiasäästlikud LED-lambid ei tohiks vajada ka eriliselt võimsaid päikesepatareisid.

Isegi hoolimata võimalikest kulutustest LED-lampidele ja päikesepatareidele üksikutel ristmikel ja ülekäikudel (suuremad tänapäevase lahendusega peateede korral saaks lahendada ehk nende olemasolevate lampidega ja elektrifirmade kaablitega), oleks kokkuhoid tuhandete tonnide valgustuspostide, kaevetööde, betooniraketiste, kaablite, tulevaste remondi- ja hoolduskulude arvelt niivõrd suur, et rahaliste vahendite kasutamine oleks tunduvalt väiksem. Kindlasti saab seda paremini kulutada promenaadi, jalgrattateede jms valgustuse rajamiseks.

Haapsalu vanalinnas liikudes pimedal ajal olen märganud, et kohati olemasolev valgustus majadel on täiesti piisav kõnniteede valgustamiseks. Seega ei olegi põhjust postide paigaldamiseks vanalinna, v.a. ehk pargid jms.

Muidugi, raske on ehk selgitada, miks mingi asi minu maja küljes kuulub vallale või linnale. Aga pakume valikuid? Pealegi, enamjaolt on igas majas liitumispunkt. Ehk saab seda kuidagi kasutada?

Tegemist oleks kindlasti ka innovaatilise ja tulevikku suunatud lahendusega. Meie väikse riigi kulutuste koha pealt oleks see parim lahendus.

*******************************

Leidub meil siis võimekaid ...lahendusi?

Igatahes praegune olukord meenutab sabassörkimist. Sellest, et kui kunagi majade valgustuselt mindi üle sõiduteede valgusatmisele, siis nüüd aina võimendame seda, ise eriliselt mõtlemata. Tagajärjeks on juba praegu olukorrad, kus tehakse väga võimsaid valgustussüsteeme, mille elektri jaoks pidevalt ei jätku raha! Kus on mõistus?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar