Tartu Postimees, 26.06.2013

Põllumajandusamet on alustanud koostöös veterinaar- ja toiduame­tiga värske puu- ja köögivilja, seal­hulgas maasika ja kartuli päritolu tõhustatud kontrolli turgudel. Sea­duse järgi peab tarbijaile avalda­tav teave olema tõene ja näitama toote tegelikku päritolu.

Eile edastatud teate järgi on oht­liku kartuliringmädaniku leviku tõttu Poolast pärit kartuli suhtes kehtestatud Euroopa Liidus erinõu­ded, mille järgi peab kartul pärinema registreeritud ja kartuliringmä­daniku vabast tootmisüksusest ning olema varustatud Poola riikli­ku taimekaitseteenistuse sertifi­kaadiga.

Lisaks tuleb sihtriigi pädevat ametiasutust kaubasaadetisest ette teavitada. Põllumajandusametit siiani teavitatud ei ole, mistõttu Poolast pärit kartuli turustamine on Eestis erilise järelevalve all.