Blogiarhiiv

kolmapäev, 27. juuli 2022

Küsimused ametnikele ja poliitikutele, vastused ......

 

 
Aeg-ajalt küsin ametnikelt küsimusi SUHTLUSMEEDIAS, sest see on parim koht, kus avalikkus saaks ka info kätte. On ju vallavalitsustel, ametitel jt suhtlusmeedia kontod enamasti olemas. Seega on see kõige ideaalsem lahendus avalikkuse informeerimiseks asjades, mis olulised väga paljudele.
 
Keskerakond.
 
 
Millal Tallinnas tasuta ÜT kõigile?
Kus on PEREDE soodustused - rongipilet ja muuseumi- ning muud piletid -50%?
Miks te eelmise ja üle-eelmise valitsuse ajal ei arendanud tasuta bussiliiklust - oluline pensionäridele, peredele jt?
Alampalk ka 1000 euroni? Või sadade eurode kaupa KOV-i juhtide jt tippude palku hoopis tõsta?
(14. 08.)

Isamaa Erakond

KAS SELLE ALLA KUULUB KA PENSIONIREFORMI SOLKIMINE? INIMESTE PETMINE??? Liiga palju saavad inimesed raha kätte?
OOTAKS ISAMAA JUHTIDE SELGITUST! Kui seda (konkreetset ja selget, koos ettevõetavate muudatustega kadude vältimiseks) saab seda petmist õnneks ka igati ja kõikjal meelde tuletama
Sajad eurod korstnasse: pensionisambast lahkujale laekub oodatust väiksem summa - Rikas Geenius
RIKAS.GEENIUS.EE
Sajad eurod korstnasse: pensionisambast lahkujale laekub oodatust väiksem summa - Rikas Geenius
Sajad eurod korstnasse: pensionisambast lahkujale laekub oodatust väiksem summa - Rikas Geenius
 Vastuseid ei ole, ei erakonna lehel, ega isiklikul kontol. Seega, jutt rahvale mõtlemisest on aferistlik!

Lääne-Nigula vald.
 
 
Lisaks peab veel küsima, kui suur erinevus oleks võõrandamiste arvus Taebla A või B raudteetrassi variandi puhul? Ning miks on arutelude tulemusena (kui ja kas neid oli? otsus just selline?
Austatud Neeme Sihv
Pöördusite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole küsimustega seoses Haapsalu raudteega. Ministeeriumi vastused Teie küsimustele on järgmised:
1. Milline trassivalik tehakse Taebla asula puhul? Milliste andmete põhjal tehakse valik? Projekteerimistööd ei ole veel lõppenud, kuid projekteerimistööde aluseks on Lääne-Nigula valla poolt kehtestatud teemaplaneering. Taebla asulas puhul on eelistatud teemaplaneeringus olev trass A. Antud trassivalikuga kaasneb kõige väiksem vajadus maade võõrandamiseks.
2. Mitu loomatunnelit (ka suurulukitele) tehakse Ellamaa ja Risti vahele (ei pea silmas viadukti ülesõidul)?
Loomatunneleid ei ole Ellamaa ja Risti vahele kavandatud.
3. Nigula (Leediküla) peatus tehakse? Tagamaks Pargi & Sõida ning otseliikumisi, ka bussidega, Noarootsi suunal?
Nigula raudteepeatust ei ole plaanis taastada. Lähim raudteepeatus on planeeritud 3,5 km kaugusele Taebla alevikku. Pargi ja Reisi teenust on võimalik arendada ka Taeblas, kust Noarootsi suunal on täiendav teepikkus autoga 2,4 km.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ain Tatter
teede- ja raudteeosakonna juhataja
 
Küsitud aasta tagasi, vastust ei tulnud.
 
Haapsalu - Keila kaugliini 711 sulgemise kohta küsisin põhjendust. Vastus:
 
 Lääne-Nigula vald
Transpordiamet edastas 26.01.2021 Transpordiameti peadirektori käskkirja nr 1.1-1/21/62, kus on Transpordiameti poolt ühepoolselt vähendatud Põhja-Eesti Ühistranspordi Keskuse haldusalas töömahtu ca 900 000 liinikilomeetri võrra, põhjendusega, et liiniveo mahu arvestamine väiksemas mahus on arvestatud vastavalt kujunenud sõidunõudlusele ja kogutud andmetele, mis näitavad, et on vajalik maakonnaliinidel teha liinivõrgu sisemisi korrektuure, sealhulgas suurendada väljumiste intervalle, et vältida tühisõite ja oleks vähem väikese täituvusega liinide osasid ehk veootsi.
Keskus poolt on kaardistatud töömahu vähendamise kohad ning kooskõlastatult juhatusega planeerime sisse viia järgmised muudatused, mille aluseks veootste, mis on madala täituvusega (põhiliinid 5 sõitjat keskmiselt veootsa kohta ning kohaliku tasandi liinid 2,5-3 sõitjat veootsa kohta) sulgemine ......
 
Kommenteerisin vastuseks:
 
Kui ÜTK koosneks asjatundjatest ja asi natukenegi ka valda huvitaks, saaks ärajätmise asemel asjad paremaks muuta!
Selle asemel, et koguda see kamp kokku, maha istuda ja koolitus teha, hõikab Taavi Aas, et täna viipekeele päev! Viipaks ühe märgi krt kas tead....
Jah, sama raha eest saaks 2 korda rohkem. TASUTA liin.
1. Haapsalu 5.55 Turba Jaam 7.00. See siis põikega läbi Linnamäe, E-R.
2. Sama liin Riisipere Jaamani, E-P, Haapsalu 6.50 - Riisipere Jaam 8.05
Või Rohuküla 8.00 - Turba Jaam 9.15.
Turba Jaam 18.05 - Haapsalu 19.10.
2. Turba Jaam 19.05 - Haapsalu 20.10. E-L, Rohukülani R.
Kõik siis siin läbi Linnamäe. On ka teisi võimalusi.
 
Vastust ei tulnud. Seega, puudub ka huvi ja soov asju paremini korraldada.
 
 
Laikmaa tee bussipeatus sai kauaoodatud valgustuse
 

 Oeh, taas valesti paigutatud valgustus. Millal ometi õpitakse ja tehakse asju asja, mitte tegemise pärast?
 
Vastust ei tulnud.

Lääne-Harju vald.

Täna ilmunud jaanuari leht jõuab postkastidesse nädala lõpuks. Digitaalsel kujul nii eesti kui vene keelset lehte saab lugeda valla kodulehelt https://laaneharju.ee/vallaleht 
Erki Ruben, loo autor, ongi hea näide sellest, mismoodi nähakse sageli asju meil omavalitsustes. Loo alguses võib üldjoontes ju kõigega nõustuda. Kuid kui asi läheb konkreetsemaks, siis on nõustuda juba raskem. Kui Vasalemmast ja Kloogalt peaaegu võimalik ja ka mõttekas lähitulevikus Tallinna jõuda 30 minutiga, siis Paldiskist ei ole see mitte kuidagi otstarbekas. Ükski mainitud kohtadest ei ole nii oluliselt suur või suuresti oluline, et eesmärk rongide puhul saaks olla just Tallinna jõudmine ülikiiresti.
 
 
Lääne-Harju valla transpordispetsialist Ago Kokser peaks küll olema piisavate kogemustega, et näha "bussiaknast kaugemale"? Aga ei, ikka saadi hakkama poolpiduse asjaga! Jah, eks kohalik saab Keila-Joale vm sõita küll, aga kas bussi täituvus, mõttekus, efektiivsus on endiselt võõrad?
Miks ikkagi ei peeta vajalikuks riigi rahaga heaperemehelikult ringi käia?
Ning kes pidanuks hea seisma selle eest, et bussijuht saaks ka bussi Kloogal ümber pöörata?
 

Lääne-Harju vald
Neeme Sihv Ago Kokser oskab Teile kindlasti vastata, võtke temaga ühendust, kontaktid kodulehel olemas.
Vastust ei tulnud.
(Seega, soov oleks meilitsi midagi vastata, avalikkuse eest varjatult?)
 
 
Mulgi vald.
 
 
 Siin ei leia mingit elanike teavitamist bussiliikluse lõppemisest kahel liinil, ammugi siis nendele asendusvariantidest. Millal sai vallavalitsus teada, et liinid lõpetavad ettenähtust varemgi ja millised asendusvariandid on tehtud?
 
Esimene üsimus 15. 08. 22 

Kas teil puudub tõesti soov inimesi esiteks teavitada ja teiseks, neilt küsida, kus peaks buss veel peatuma?
 
 
Muidugi peab uus liin toimima paremini, lisanduma mõned peatused linnades ja ehk ka teel. Muidugi nii, et võimalikult vähe sõiduaega pikendada. Selle saab aga tasa teha nii, et liin toimib loomulikult TASUTA nagu kõik maakonnaliinid, see hoiab vähemalt 10 või isegi 15 min kokku! Peab arvestama reisijate vajadustega ja ei saa loota ÜT edukusele, kui näiteks Valgas peaks reisija liikuma bussijaama selleks, et näha kuidas buss ta kodus mööda sõidab. Ei ole Valga ja mõne teisegi linna vahemaad nii lühikesed midagi, eriti igapäevase sõitja jaoks. Ning unustada ei tohi sedagi, et ÜT on vajalik inimeste teenindamiseks, maakohtades peaks ka sellised liinid olema sagedamate peatustega, kasvõi selleks, et soovi korral auto peatusesse jätta (mitte enne kümneid km sõites) või ka tullakse vastu või tuuakse keegi bussile.
Lisama peab vähemalt ühe peatuse Valgas, Jõgeveste. ehk ka Tikste, Ainja, Õisu tee, Loodi Kauplus. Kas veel midagi, oskavad juba kohalikud öelda.
 
 
Nõmme LOV.

Teavitage inimesi ka sellest, et ajutine rongide sõiduplaan pikeneb peaaegu septembri lõpuni.
Aga veel olulisem:
Millal nimetatakse Vana-Pääsküla bussipeatus ümber Laagri Jaam peatuseks? See oleks vast lihtsam, kuigi ma ei tea, kas ka õigem, kui et muuta Laagri rongipeatuse nimeks Vana-Pääsküla?
Nii nagu on Võhma Jaam, Urda Jaam, Saue Jaam ehk et nimetus mis annab selge viite võimalikeks ümberistumisteks bussidelt rongidele.

30. 08. 22.
Põhja-Eesti ÜTK
 
Sel lehel küsijad blokeeritakse.
 
 
 
 Saue vald.

Vald jagas postitus Haapsalu maante km 7,45 - 7,6 ristmiku ümberehituse kohta (lisatud sõiduradasid.). Remonditi aga maanteel oluliselt pikem lõik, kus asuvad ka mitmed bussipeatused.
Küsimus:
Mitmes bussipeatuses remonditud lõigul lisandusid aeglustus- ja kiirendusrajad ning parkimiskohad?

Saue vald:

Üks projekti oluline eesmärk oli rajada aeglustus- ja kiirendusrajad mahapööretele nii Laitse kui Ruila suunale ja ohutustada ristmiku ületus. Projekt on rahastatud liiklusohutuse tõstmise (nn LOK) meetmest, kuhu vald vastava ettepaneku tegi. Bussipeatusi sellele lõigule tõesti ei jagunud.

Bussipeatusi remonditud lõigule jagus päris pikas ulatuses.


Saue vald

Punased ringid on siis avariid, topeltringid mitu avariid. Näha on, et Keila rist on ikkagi suhteliselt rahulik selle kõrval. Aga seal on märgistus tõesti halb ja aeglustusrada üsna lühike.


Küsimus oli bussipeatuste kaasajastamise kohta sel äsja remonditud lõigul. Täpsemini, tegematajätmiste kohta.

(Siinne näitab, kuidas vastatakse, aga jäetakse tegelikult vastamata. Vajadus bussipeatustes parklate ja lisaradade järele on ammune, aga omavalitsused sellest nähtavasti aru pole saanud. Tegu küll Transpordiameti tööga, kuid siiski peaks asjaolud näitama, et ka KOV püüab midagi paremaks muuta,.)

 

Tallinna linn.

Postitus liini 3 muutmise kohta.

 Liin 3 tuleks muuta ringliiniks, Koplist suunduda Sõle tänava kaudu tagasi Kitseküla Jaama.

 Ning liini nimetus on vaja muuta Randla - Kitseküla Jaam, andes sellega viite, et tegu on rongile ümberistumise kohaga!

17. 08.

Tallinn - Euroopa Roheline Pealinne 2023.

 

💧💧💧Kustuta suvekuumuses janu Tallinna kraaniveega!!!
🚰Kuumade ilmadega tuleks juua rohkesti vett – selleks on Tallinna Vesi avanud linnaruumis 38 avalikku veekraani, kust saab võtta kontrollitud kvaliteediga puhast joogivett.
🌍💚💙Kui kasvõi pooled tallinlased eelistaksid suvel täita joogikraanist oma pooleliitrist kaasaskantavat veepudelit, siis saaks ühe päeva jooksul ära hoida ligi 225 000 plastpudeli tootmise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu.
👉👉Leia endale lähim veekraan siit: https://bit.ly/3bviAi7
 
 
Mitukümmend kraani tänavu lisandub? Kui palju linnale kuuluvate hoonete seinast "torud välja toodud"?
Ja mil moel need tähistatakse ja viidastatakse? Tammsaare pargis enamus inimesi ei tea, et Musumäe jalamil on kraan. Ja see kraan on täiesti märkamatu! Probleem ammu õhus!

 Tallinn - Euroopa roheline pealinn 2023

Neeme, aitäh kaasa mõtlemast ja konstruktiivsete tähelepanekute eest! Edastame need kolleegidele AS-ist Tallinna Vesi, kes veekraanide eest hoolitsevad. Muuseas, kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida telefoniga skäneerida ja siis näeb kohe kaardil ka teisi linnas asuvaid punkte.
Veekraane on aasta-aastalt juurde tulnud, ka tänavu avati uued joogipunktid vähemalt kolmes kohas kergliiklusteedel/ranna vahetus läheduses. Lisaks leiab veepaagid tasuta joogiveega paljudelt Tallinnas toimuvatelt avalikelt üritustelt ja kraanivett pakuvad tasuta ka paljud pealinna söögikohad.

 

Muidugi 3 kohta on häbematult vähe! Selliste muudatustega peaks tegelema kiirkorras.
Ja kuidas saab rongipeatustega? Paljudes veel hoonedki alles ja kui need ka eravalduses, siis ENNE veemõõtjat peaks saama ju kraanid paigaldada?
Tallinn - Euroopa roheline pealinn 2023 ning ikkagi, Tallinnal peaks ju olema selge plaan, mitu kraani tänavu lisandub? Muidu on see ainult eneseupitamine!

 

Ning rongipeatused? Balti jaam ja Tallinna bussijaam? Kaubanduskeskuste lähedus? Mänguplatsid ja pargid?
Praegu ehitatakse Laagri rongipeatuses tunnelit, uut ja suuremat parklat (kui ehitatakse?), ootepaviljoni (kui ehitatakse?), seega parim võimalus näidata, et ka reaalselt soovite olla roheline pealinn?

 

Tallinna Linnatransport.

Sel lehel küsimuste puhul sind blokeeritakse!

 

Tõrva vald.

 https://eestimaablogi.blogspot.com/2022/08/taisto-lopetab-tallinn-valga-bussiliini.html

Oli Tõrvas viibida tõeliselt ilus ja "hulgi" tehtud piltidega tutvustan seda paljudele.
Aga aastaid pole tegeletud toimiva elukeskkonna teise osaga ja tulemus on nüüd käes. Millal sai vallavalitsus teada, et liinid lõpetavad isegi enne lepingu tähtaega ja millised on asendusvariandid? Millal need käivituvad?

Valla FB lehel 15. 08 küsimus.

Miks vallavavalitsuses ollakse nõus, et ühtegi lisapeatust pole vaja?

Valga vald.

Taisto sulgeb kaks Valga - Tallinn bussiliini, seda veel varem, kui pidi lõppema liiniluba. Seega pidi olema aega ka asendusliinidele mõelda.

FB grupp Valgamaa inimesed, 9. 07.

Küsimus:

Monika Rogenbaum, kuidas paistavad lood teie poolt? Millal sai vallavalitsus teada liiniloa lõppemisest? Kas oli teada, et tegelikult nagunii liiniluba lõpeb 21. augustil ja pikendamist ei tule?

Valla FB lehel:
 15. 08.

 Kuidas muutuvad Valgamaal busside sõiduplaanid, eriti rongide seotud liinid nagu Mägiste Jaam - Otepää, Mägiste Jaam - Tõrva, Tsirguliina Jaam - Võru jt? Muud liinid?

Kas Valga vald ei plaanigi inimesi teavitada? Üksiti rääkida sellest, millised peatused liinile vaja lisada?


Viljandi linn.

16. 08.

Ei oleks tarvitsenud lugema hakatagi, sest teadagi, mis asjad on aastaid tegemata. Aga nüüd, kaduvate kaugliinidega seoses (ei näe, et te oleks oma lehel inimesi informeerinud?) on vaja bp Raudteejaam ümber nimetada kiirkorras peatuseks Viljandi JAAM - lühike, selge ja liininimetusse sobiv!
Lisaks, leida Edelaraudteega koostöös võimalus peatusesse infotabloo paigaldamine kahepoolselt nii, et infot rongide hilinemise jm kohta näeks KAHEPOOLSELT, seega nii reisijad perroonil kui ka ootava bussi juht.

17. 08.

Plast on ka pudelites. Mitu avalikku joogiveekraani Viljandi linnas tänavu paigaldati või veel paigaldatakse?Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar