Blogiarhiiv

laupäev, 23. oktoober 2021

Tööandjate hirm revolutsiooni ees? 18. 12. 2012

 

Tuesday, December 18, 2012


Aitäh foto saatjale.

Rein Järvelill kirjutas arvamusartikli, mis üllatavalt FB-s furoori tõstmas!

http://arvamus.postimees.ee/1077884/rein-jarvelill-seitse-sammu-eesti-elu-edendamiseks/#.UNA8LnDIo6s.facebook

Artikkel pole pikk, seepärast toon ta siia välja, et lihtsam oleks jälgida.


Inimesi on viimastel aastatel hullutatud juttudega kriisist ning sellest, et meie heaolu saab tulevikus ainult langeda. Hirmutatakse inimesi negatiivse tulevikuperspektiiviga ning kujutatakse ette meie virelevat pensionipõlve. Selline saatus võib meid tõesti tabada, kui jätkatakse senise neoliberaalse kursiga. Kuigi meie majandusruumi arengu võtmed peituvad paljuski euroala rahapoliitikas annab ometi midagi teha ka riigi fiskaalpoliitika tasandil ja lõppude lõpuks oleme me ju üks euro omanikest ja õigustatud ning kohustatud ka hoolitsema euro tuleviku eest.

Pakun välja seitse sammu mida võiksime siiski juba praegu ette võtta heaolu kasvatamiseks Eestis.

1. Lõpetata inimeste sissetulekute kasvu piiramine. Selleks peab riigi- ja kohalikust eelarvest palka saavate inimeste palkasid tõstma ca 20 protsenti aastas. Palgatõus võiks jätkuda kuni euroala keskmise palgataseme saavutamiseni. Selline palgatõus elavdaks oluliselt siseturgu ning looks õiglasema tulude jaotamise. Samuti peaks sellega kaasnema lastetoetuste märgatav tõstmine ning vanemahüvitise võrdsustamine kõigile lapsevanematele.

2. Valitsussektor peaks lõpetama kõik kindlustuslepingud ning riigi vara peaks olema kindlustatud riikliku kindlustusega. Kindlustuskaitsega on kaitstud kogu riigile kuuluv vara ning kindlustusjuhtumite kahju hüvitatakse riigieelarves vastavateks kulutusteks ette nähtud fondist.

3. Kommertspankade kõrvale luuakse täielikult riigi kontrolli all olev pank, kes korraldab riigis raharinglust pakkudes tasuta või minimaalsete hindadega pangateenuseid, sealhulgas kaardimakseid. Samuti rahastaks pank elamuehitu- ja renoveerimisprogramme. Kogu valitsussektor kasutaks pangateenusteks ja riigi reservide haldamiseks riigile kuuluvat panka.

4. Kohustusliku kogumispensioni haldamiseks kasutatakse riiklikku pensionifondi. Pensionifond investeerib valitsuse võlakirjadesse, mis tooks meie pensioniraha Eesti majandusruumi.

5. Kulutusteks vajalike kulude katmiseks kasutatakse kuni täistööhõive saavutamiseni kinnisvara, autode ning ettevõtlustulu maksustamist. Üksikisiku tulumaks viiakse progresseeruvaks. Kuni täistööhõive saavutamiseni võib valitsus kulutada defitsiitselt. Täistööhõive saavutamisel võib kasutada maksukoormuse tõusu keskvalitsuse võla vähendamiseks.

6. Tööhõive suurendamiseks kasutatakse eelarvekulutuste suurendamist läbi riiklike investeeringuprogrammi (lasteaedade-, teaduse-, haridusasutuste- ning infrastruktuuri investeeringud).

7. Valitsus ja keskpank peavad taotlema euroala rahapoliitika muutmist suunas, mis piirab oluliselt kommertspankade omavoli ning võimaldab euroala riikide valitsusi finantseerida otse keskpankade kaudu (anda keskpangale õigus fikseeritud intressimääraga osta riikide võlakirju). Selline samm lõpetaks päevapealt euroala võlakriisi ning viiks euroala majanduse kasvule.

Kõigi nende sammude tagajärjel väheneks regionaalne ning otsene ebavõrdsus. Majandused ning inimesed vabastatakse pangaorjusest ning üldine heaolu ja toimetulek kasvaks.

Üllatavalt isegi mõni poliitik võtab sõna, samas kui mõnegi rahvale olulise teema puhul ei tule neilt piuksugi. Muidugi pole ime, et sõna võtavad "kallutatud jõud". See termin mulle ikka meeldinud, seda enam, et praegune valitsus selgelt tööandjapoolne. Valitsus peab suutma seista nii tööandjate kui töötajate eest ja mitte lubama endale selgelt ühte poolt maha suruda. Nii et tegelikult polegi siiski midagi üllatavat!? Ja rahvast püütakse hirmutada Oktoobrirevolutsiooni võrdlemisega, mis on selgelt nii madal tegevus, et sellele ei peakski tähelepanu pöörama. Kui just mõnede poliitikute tase ei vasta tolleaegsele mõtlemisele. Kindlasti mitte aga Rein Järvelille artikkel, mis oleks samm edasi.
Riigipank, riigiasutuste kindlustus riiklikus ettevõttes, riiklik pensionifond - need on asjad, mis ei peaks olema erasektori ainuõigused!. Kui palju pangad maksumaksja raha riigist välja viivad? Maksumaksjale aga EI ANTA ISEGI VALIKUVÕIMALUST, võimalust valida erapamga ja oma riigi vahel!

Ülle Rajasaar ikka meeldinud mulle oma keskkonnateemade kajastamisega. Loomulikult austan ma isegi seisukohti, mis minu omadele absoluutselt vastupidine. Küll aga ei kannata mõnigi teine poliitik või ka lihtsalt kodanik mingeid vastuarvamusi, nähakse vaid enda ninaotsa ja see pole muud kui puhas egoism. Kui vastuargumente ei osata enam tuua (või pidades pööblit liiga madalaks), siis püütakse minna populistlikumaks nagu tulumaksu alandamisel võimu nimel. Olgu mis on, aga minu jaoks tähendab rahva arvamuste mõistmine ja kaasarääkimine, et inimest saab austada. Üleolevus, mida viimasel ajal võimulolijatele ette heidetud, tundub olema tõepoolest üks räigemaid asju, mis nende endi populaarsust alla kisub. Kuid seda ei mõisteta, olgu siis põhjuseks rahvast kaugenemine, reaalsest elust arusaamise tase või enesekesksus. Ka tavakodanike seas on pigem madaluse näitaja kui teema käsitlemise asemel hakatakse norima nime kallal (pean siin silmas teadmatusest tehtud FB kontot nime Haapsalu Raudteejaam Tagasi all). Nimi ei riku meest....see aga, et keegi lubab endale ilkumist asja kallal, ilma sisu ja arvamuste vastu huvi tundmata, näitab vaid nende tühisust. Ja sellest on kõige rohkem kahju...

Kahjuks ka jälle üks poliitik, keda kutsusin HRT sõbraks, hoopis vaikis peale seda ja see juba häiriv. Kui oled poliitik, tule ja ütle, oled sa poolt või vastu, avalda lihtsalt arvamust. Sabake jalge vahele tõmmata, see ei ole minu jaoks muud kui häbiga põgenemine ehk ... rahvast eemaldumine.!

Kui oma riiki armastavat inimest iga hinnaga mutta surutakse, siis pole oodatagi, et rahvas muttasurujaid armastama hakkaks. Poliitikud peavad olema targad, et osata õiges kohas suu lahti teha ning teiste arvamustega arvestada. Kui ei oska, siis tasub tõesti pigem vait olla! Millegipärast ei suudetud suud lahti teha, siis kui Meikar sõna võttis. Või kui tehti, siis tuli sealt teadagi mis...

Mis siis on Rein Järvelille arvamuses "valesti"?
1. punkt. Kui siis ehk võib polemiseerida palgatõusu % üle. Muus osas kõik reaalne. Kõigele positiivsele lisaks oleks peale palgataseme ühtlustumist igatepidi tasakaalus hinnapoliitika ja siis paistaks paremini välja ka igasugused (alusetud) hindade tõstmised  jms. Eraseltor peablihtsalt kärele tulema, kasvõi venides, kuid hinnatõus ei tohiks olla siis enam palgatõusust ees. Raskeks võib paljudel minna, kuid...kas mitte ei ole praegugi raske väga paljudel inimestel?
2. Nõus.
3. Nõus. Keegi vast ei pea õigeks erapankade kadumist, kuid riigipank (mitte küll tasuta) oleks võrdsustav jõud, mis ei laseks liigkasuvõtjatena tegelda. Või on siis tõesti kõige olulisem siin ilmas lubada pankritel järjest suuremaid kasumeid teenida. On nad nälga suremas?
4. Absoluutselt õige. Muidugi, alati võib paralleelselt jätta valikuvõimaluse, ehk soovi korral lubada valida ka erapanku.
5. Kinnisvara maksustamine küsimärk. Muidugi, kui kellelgi on kinnisvara ikka väga suures ulatuses, siis selle eest mingit maksu võiks nõuda. Automaks on samuti vajalik. siinsega kaudselt seotud peab olema see, et ei riigiametnikud ega Riigikogu liikmed tohi saada hüvitist auto, vaid ainult ühistranspordi kasutamise korral.
6. Paluks täpsustada.
7. Nõus.

Mis on selles arvamusartiklis siis sellist, mida peab võimalikult kõlavate sõnavõtmistega lolliks tembeldama? Miks ei või sotside kord olla püüda maailma muuta? Või ei tohi liberaalsed erakonnad võimult kaduda, sest siis tuleb maailma lõpp?
Kirjutad mediaanpalgast, millest vist mõned kuulnud pole. Sest vastuse asemel hakataksegi rääkima aiaaugust? Googeldage ja saategi teada, mis on mediaanpalk! Kuigi kardan, et aiaaugust rääkijate sissetulek on enamasti ikka sellest tublisti kõrgem...
Et keegi 95 a peale SSOR-i suudab nii (nagu R.J.) mõelda võib tähendada ka seda, et inimkeskne mõtlemine on tagasi tulemas? 12 punkti võib muidugi anda kui suurim lootus on robotite maailmale tulevikus, sest nemad ehk ei hakka vastu ega neist pole ka mõju võimulesaamisel. Olgu siis orjamentaliteet (mis isegi laulus mõnelegi reformarile hirmus tundub) või robotmaailm. Ometi, kui pole inimesi, vaid "robotid", miks siis nemad ei võiks ka poliitikute asemel olla?

Muide, vaatasin ringi veidi ja polnud mingi ime, et üks "vastane" just selline inimene, kes suurel maanteel evib rullnoklikku mõtteviisi - teised ikka ja jälle pidurdavad edasiliikumist ja politsei ei tegele liiklusohutusega. Ehk kui keegi sõidab 75-80, siis on ta ikka tõsine takistus enesekesksele inimesele...

Mis aga võib rahvale R. J.-lle arvamuses meeldida? Mis paneb neid kaasa elama. Just see, mida paljud peavad sõnakõlksuks, kuid millel on väga sügav sisu. Pankade ahnus ja hiigelkasumid. Viletsad palgad samas pangas. Pensionisammaste nõrk tootlikkus ehk maakeeli tume tulevik, mis seotud riskikapitaliga ning mahhinatsioonidega (nagu hiljuti LHV omalaenud). Tööandjate suhtumine töötajatesse. Poliitikute valelubadused (nagu Randpere väide kollepingute sõlmimisele tormavatest tööandjatest). Parteide rahastamine maksumasja taskust, mitte liikmemaksudest ja omavahenditest.ehk teisisõnu elamine teiste kulul., sarnaselt kunagisele kirikukümnisele. Turvalisusetunde kadumine.  Kodutunde kaotamine ( maaelu hääbumine jm, mis ei luba luua oma kodu ja olla tulevikus selles kindel). jne. jne.

Oleks tore kui keegi ütleks, milles ma eksin. Kui tahate kirjutada eraettevõtluse ahistamisest, ebavõrdsest kohtlemisest, siis selliste põhjendustega ei maksa siia tulla...


4 comments:

  1. Väu, kus selliseid küünlaid müüakse ja veel koos päkapikuga??

    ReplyDelete
  2. Punkt 5- kinnisvara maksustamine: absoluutne reegel peab olema see et ei tohi mingil juhul maksustada kinnisvara mis on inimese kodu.

    ReplyDelete

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar